Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM)

Namen projekta:

  • Razvijati, preizkušati in evalvirati nove pristope učenja in poučevanja v smeri dviga ravni sporazumevalnih zmožnosti in kompetentnosti otrok, učencev in mladostnikov.
  • Razvijati modele poučevanja v umetnosti in z umetnostjo.
  • Širiti učna okolja in vzpostavljati partnerstva med Gimnazijo ter ustvarjalci, umetniki in kulturnimi ustanovami.

Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega namen je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Osrednja ideja projekta je, da ima umetniška izkušnja poseben pedagoški potencial.
V projektu sodeluje več kot sto profesionalnih kulturnih ustanov, ustvarjalcev in umetnikov v povezavi z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, da bi tudi vrtce in šole prežemala umetnost. V vzgojno-izobraževalni proces bo umetnik vstopil kot partner in s svojimi idejami ter edinstvenim načinom dela obogatil pedagoško delo. Tako bomo med učenci in umetnostjo vzpostavili še tesnejši stik.
Cilj projekta je torej razviti in preizkusiti didaktične pristope, ki bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc, še posebej na področju sporazumevalnih zmožnosti, ustvarjalnosti, kulturne raznolikosti, kritičnega odnosa do kulture in umetnosti, poleg tega pa omogočiti otrokom aktivno spoznavanje različnih področij kulture. Naša šola bo v sodelovanju z umetniki in s kulturnimi ustanovami razvijala in preizkušala učinkovite pristope poučevanja preko umetnosti ter v umetnosti.
Projekt bomo izvajali pet let, in sicer med leti 2017 in 2022.

Strokovni delavci Gimnazije, ki sodelujejo v projektu:

  • koordinatorica: prof. Marja Založnik
  • prof. dr. Mojca Čerče
  • prof. Almira Rogina
  • prof. Peter Hergold
  • prof. Alenka Kac Herkovič
  • Vojko Šuštaršič

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

        

 

ŽIVLJENJE V ČASU IZOLACIJE >>

Fotozgodbe, ki so nastale v projektu SKUM v času pandemije na temo Življenje v času izolacije.

  • Gimnazija Slovenj Gradec in Druga OŠ Slovenj Gradec: Izolacija

PODNEBNE SPREMEMBE <<

Zaključna konferenca SKUM

Zaključna konferenca SKUM

V petek, 20. 5. 2022, smo se profesorice Alenka Kac Herkovič, Mojca Čerče in Marja Založnik udeležile zaključne konference projekta SKUM v Kopru.Mojca Čerče je s predavanjem predstavila primer dobre prakse Čudovit - malo drugačen pouk psihologije z bogato kulturno...

PODNEBNE SPREMEMBE

PODNEBNE SPREMEMBE

PODNEBNE SPREMEMBE – TUDI NAŠA ODGOVORNOST Jul 6, 2021 S projektom SKUM dijaki razvijajo svoje sporazumevalne zmožnosti in pridobivajo nova znanja preko kulturno-umetniške izkušnje. Letos teče že četrto leto projekta, v katerega je vključenih 11 vrtcev, 11 osnovnih...

SKODELICA CANKARJA, Alenka Rainer, prof.

SKODELICA CANKARJA, Alenka Rainer, prof.

IZVEDBA KULTURNIH DOGODKOV 12. 2018 v Kulturnem domu Slovenj Gradec ogled dokumentarnega filma o Ivanu Cankarju, Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja - Ivan Cankar–  obeležitev obletnice smrti Ivana Cankarja, katerega leto mu letos posebej posvečamo. Pogovor s...

PSIHOLOGIJA ZA ŽIVLJENJE, dr. Mojca Čerče, prof.

PSIHOLOGIJA ZA ŽIVLJENJE, dr. Mojca Čerče, prof.

V projekt »Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo« smo vstopili pri predmetu psihologija v 2. letniku ter kot področje umetnosti izbrali uprizoritveno umetnost, kjer smo sodelovali s štirimi tedanjimi umetniki Gledališča Ane Monro. Že sam...

RELIEFI, Marja Založnik, prof.

RELIEFI, Marja Založnik, prof.

Z znanji in veščinami, ki smo jih pridobili pri pouku geografije o površju, smo z umetnikom − akademskim kiparjem iskali različne vzorce v prostoru, jih...