Zadnja leta nam je v veliko zadovoljstvo, da so se dijaki pripravljeni vključevati tudi v fakultativno ponudbo Gimnazije. Ta je vsekakor pomembna za širjenje splošne izobrazbe. Tudi zato je šola pripravljena še razširiti ponudbo, če boste to želeli (predlogi po elektronski pošti gimnazija@sc-sg.si ali pri svojem razredniku). Na voljo so naslednji jeziki:

  • latinščina
  • ruščina
  • italijanščina
  • španščina
  • japonščina
  • kitajščina

Cena vsakega tečaja je za dijake 1–2 EUR na uro (odvisno od števila slušateljev v skupini). Vsi udeleženci bodo ob koncu šolskega leta prejeli potrdilo, ki ga bodo lahko uporabili kot dokazilo o neformalni izobrazbi.

Dostopnost