PROGRAM SPLOŠNE GIMNAZIJE

Program splošne gimnazije je program, namenjen učencem, ki želijo po zaključku srednje šole nadaljevati s študijem in izbirati med poklici, kjer je študij potreben, kot na primer zdravnik, zobozdravnik, učitelj, psiholog, ekonomist, inženir različnih področij, pravnik, akademski slikar, novinar, arhitekt … Gimnazijski program ponuja raznolik in pester nabor različnih tujih jezikov, družboslovnih in naravoslovnih vsebin ter izbirnih vsebin. Program splošne gimnazije spodbuja zanimanje za različna teoretična znanja in razvoj na vseh področjih osebnosti ter omogoča oblikovanje kritičnega pogleda na svet. Kvalitetna priprava na splošno maturo pa omogoča uspešen vpis na vse študijske smeri.

Obvezni štiriletni predmeti so:
• slovenščina,
• matematika,
• dva tuja jezika,
• zgodovina,
• športna vzgoja.

Vse ostale predmete, navedene v predmetniku gimnazije kot obvezne, imajo dijaki od enega do treh let. Dijaki imajo razen v prvem letniku na razpolago tudi izbirne premete. Za izbirne maturitetne predmete v četrtem letniku se dijaki odločijo konec tretjega letnika.
Obvezne izbirne vsebine (OIV) so programi različnih dejavnosti, ki jih šola ponuja z namenom, da dijaki poleg osnovnih znanj in veščin pridobijo tudi znanja v skladu s svojimi vrednotami in življenjskimi cilji. Del vsebin je obvezen za vse, del vsebin pa dijaki izbirajo sami.

Kaj nas med drugim še dela drugačne?
• Pouk drugega tujega jezika (nemščine) na različnih ravneh.
• Bogat in raznolik izbirni del predmetnika za dijake drugih in tretjih letnikov, ki lahko izbirajo med različnimi interdisciplinarnimi sklopi (ITS).
• Priprava dijakov za pridobitev nemške jezikovne diplome DSD.
• Pri pouku angleščine sodeluje naravna govorka.
• Bogat nabor izbirnih vsebin (npr. gledališki in filmski abonma, udeležba na koncertih).
• Ponudba in izvedba številnih strokovnih ekskurzij.
• Mednarodne izmenjave (npr. na Japonsko, Poljsko, Slovaško, v Srbijo, Italijo).
• Gimnazijsko kulturno društvo SPUNK.
• Gimnazijski kulturni večeri.

Dostopnost