ITS ali Interdisciplinarni tematski sklop je izbirni predmet v 2. in 3. letniku, ki smo ga v šolskem letu 2016/2017 v pouk prvi v Sloveniji uvedli prav na naši gimnaziji.
To programsko novost je potrdil Strokovni svet za splošno izobraževanje in se trenutno izvaja na nekaj več kot 20-ih gimnazijah.

Skupni cilj ITS-a je uresničevanje in poglabljanje medsebojno povezanih ciljev različnih predmetov. Osnovni elementi izvedbe so:

–           timski pristop učiteljev,
–           skupinsko in sodelovalno delo dijakov,
–           sodobni didaktični pristopi,
–           avtentične učne situacije,
–           uporabna znanja in veščine,
–           sodelovanje zunanjih strokovnjakov,
–           ekskurzije in
–           pridobivanje ocen brez testov in spraševanja.

Zaradi drugačnega načina dela je ITS veliko več kot zgolj interdisciplinarni predmet.

Dostopnost