FILMSKI LABORATORIJ

Namen filmskih delavnic je vstopiti v svet slovenske filmske produkcije preko domačih ustvarjalcev, ki so se izoblikovali v močne posameznike v svetu filma doma in v tujini. Skozi ta proces bomo od teoretskih osnov dalje prehajali na uporabno, praktično znanje in vsak posameznik bo našel svoj smisel v tem projektu. Glede na želje in moč ambicij bodo dijaki razdeljeni na različna področja, ki so možna. Tako bomo vstopali v različne svetove, ki skupaj tvorijo film, ti svetovi so scenaristika, režija, tehnike snemanja slike in zvoka ter ključni element: (filmska) igra. Glede na voljo in zagon bomo zasnovali projekt, ki bo kot končni izdelek ponudil lastni film dijakov, v katerem bomo prikazali pridobljena znanja, ki naj bodo temelj in priložnost, na kateri se bo (skupaj) gradilo v prihodnosti.

Filmski laboratorij deluje v okviru prostih izbirnih vsebin, hkrati pa pomembno dopolnjuje program gimnazijskega kulturnega društva Spunk in skuša skupaj z njim soustvarjati aktualne vsebine.

Mentor: Tomo Novosel

PROJEKTI

RAZLIČNO-ENAKI

V sklopu drugega filmskega laboratorija se je v sezoni 2018/2019  ponovno obravnavalo osnove filmske umetnosti s posebnim poudarkom na animiranem filmu, ki je bil sredstvo izražanja, skozi katerega smo obravnavali aktualno tematiko različnosti. Dijaki so se preko...

IGRANO-DOKUMENTARNI FILM “SREČNO, SPUNK”

Projekt ‘SREČNO, SPUNK’ je dokumentarni film z delno igranimi vsebinami, ki nas skuša zvabiti v svet Spunka, ki je v filmu magična neznanka, predstavljena skozi zrnca. Ta zrnca tvorijo vsi sodelujoči – nekdanji kot zdajšnji dijaki – ki jih lahko v filmu vidimo kot...
Dostopnost