Namen filmskih delavnic je vstopiti v svet slovenske filmske produkcije preko domačih ustvarjalcev, ki so se izoblikovali v močne posameznike v svetu filma doma in v tujini. Skozi ta proces bomo od teoretskih osnov dalje prehajali na uporabno, praktično znanje in vsak posameznik bo našel svoj smisel v tem projektu. Glede na želje in moč ambicij bodo dijaki razdeljeni na različna področja, ki so možna. Tako bomo vstopali v različne svetove, ki skupaj tvorijo film, ti svetovi so scenaristika, režija, tehnike snemanja slike in zvoka ter ključni element: (filmska) igra. Glede na voljo in zagon bomo zasnovali projekt, ki bo kot končni izdelek ponudil lastni film dijakov, v katerem bomo prikazali pridobljena znanja, ki naj bodo temelj in priložnost, na kateri se bo (skupaj) gradilo v prihodnosti.

Filmski laboratorij deluje v okviru prostih izbirnih vsebin, hkrati pa pomembno dopolnjuje program gimnazijskega kulturnega društva Spunk in skuša skupaj z njim soustvarjati aktualne vsebine.

Mentor: Tomo Novosel

FILMSKI LABORATORIJ

V sklopu drugega filmskega laboratorija se je v sezoni 2018/2019  ponovno obravnavalo osnove filmske umetnosti s posebnim poudarkom na animiranem filmu, ki je bil sredstvo izražanja, skozi katerega smo obravnavali aktualno tematiko različnosti.

Dijaki so se preko tehnike ‘stop motion’ seznanili z orodji animiranega filma ­– osvetljava, kamera, zvok ter montaža. Film se ukvarja z dejstvom, da se ljudje med sabo zelo razlikujemo, a nas vendarle določene stvari, kot so strahovi, želje in upanje, vežejo in prepletajo.

Simbioza različnosti in enakosti v sodobnem digitalnem svetu hitenja je osrednja tema filma, ki smo ga poimenovali kar Različno-enaki.

Film Različno-enaki >>

Mentor: Tomo Novosel
Mentor tehnike animacije: Jernej Kovač Myint
Zunanja slušateljica: Anika Grabec

Sodelujoči dijaki: Anja Kac, Nina Novak, Stella Brumen, Ana Planinšek ter Ana Špalir

—-

Projekti:

Projekt: igrano-dokumentarni film ‘SREČNO, SPUNK’ >>

Mentor: Tomo Novosel

Sodelujoči dijaki: Žiga Kotnik, Hana Klančnik, Tilen Breznik, Žiga Kreft, Patricija Pogorelčnik, Blaž Kitek, Ana Špalir, Nina Zdovc, Nina Kodrun

Premierno predvajano kot presenečenje dne 6. junija 2018 v Kulturnem domu Slovenj Gradec

Število gledalcev:  68

Projekt ‘SREČNO, SPUNK’ je dokumentarni film z delno igranimi vsebinami, ki nas skuša zvabiti v svet Spunka, ki je v filmu magična neznanka, predstavljena skozi zrnca. Ta zrnca tvorijo vsi sodelujoči – nekdanji kot zdajšnji dijaki – ki jih lahko v filmu vidimo kot intervjuvance, ki tvorijo rdečo nit zgodbe in razlagajo svoje videnje fenomena Spunk. Igrani deli filma nas popeljejo v kombinacijo arhivskih spominov s pridihom na novo interpretiranih izbranih gledaliških predstav, prav tako pa preko igranih delov spoznamo različne dejavnosti, s katerimi se je Spunk ukvarjal skozi svojih dvajset plodnih let. Film je tako opomnik, kaj vse se da, so sanje, iz katerih se zbuditi pač ni treba.

Dostopnost