FotoZOOM, fotografska sekcija

 

Mentorja: Danijel Tancer, prof., in Nika Hölcl Praper

FOTOZOOM GALERIJA FOTOGRAFIJ >>

 

V letu 2019 smo sledili svoji viziji, rezultat našega dela pa so številne fotografije, s katerimi barvamo stene naše Gimnazije in njene spletne strani.

Dokumentirali smo tudi vse ostalo dogajanje na Gimnaziji (Urška, projektni dnevi in tedni, ekskurzije, kulturni dogodki, izmenjave dijakov z drugimi šolami itd.), pripravljali smo priložnostne razstave v avli šole in sodelovali na fotografskih natečajih. Pri delu sekcije je sodelovalo 28 dijakinj in dijakov, njihovo delo so umetniško vodili in usmerjali profesorji Peter Hergold, Alenka Rainer, Vojko Šušteršič, Danijel Tancer in fotograf Jure Horvat.
Izpostavil bi delo in aktivno vlogo Neže Mojškerc, Kaje Štalekar in Mihe Krištofelca. Tako njim kot tudi vsem ostalim članom se za njihov prispevek najlepše zahvaljujem.

Zapisal: Danijel Tancer

 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA Z NIKO HöLCL PRAPER

Namen te proste izbirne vsebine je spoznati tehnične in vsebinske vidike fotografiranja. Udeleženci spoznavajo področje glede na interese vključenih posameznikov, razvijajo sposobnost opazovanja in razumevanja svetlobe, po potrebi tudi obdelave fotografij. Fotografirajo portrete, se osredotočajo na ulično fotografijo in predvsem dogodke na šoli, z namenom, da postanejo samozadostni in kritični opazovalci dogajanja.

https://petida.si/fotozgodbe-v-casu-epidemije/