RAČUNALNIŠKI ITS: ENIGMA

Ključno (raziskovalno) vprašanje:
Ali še sploh lahko uidemo informacijski tehnologiji?

Opis/srž ITS: razvijanje algoritmičnega načina razmišljanja, krepitev digitalnih kompetenc, osnove programiranja v različnih programskih jezikih.

SKUPNI INTERDISCIPLINARNI CILJI:

 • nadgradnja, poglabljanje in povezovanje učnih vsebin pri različnih predmetih,
 • učenje na izkustven način,
 • sodelovalno/skupinsko/samostojno delo,
 • delo z različnimi viri,
 • prelivanje teoretičnega znanja v uporabno/povezovanje teorije z življenjem,
 • navduševanje za raziskovalno delo,
 • razvijanje  algoritmičnega  načina  razmišljanja na matematičnih problemih.

KONKRETNO:

 • izdelava vremenske postaje ter obdelava ter analiza izmerjenih podatkov,
 • obisk predavanj na tematiko IKT-UI,
 • sestavljanje računalnikov v sodelovanju z zunanjimi izvajalci,
 • uporaba 3D tiskalnika,
 • izdelava ter programiranje robotov.

 EKSKURZIJE:

 • ogled izbrane tovarne in proizvodnje avtomobilov,
 • ogled institucij v tujini,
 • ogled tehniškega muzeja ter BMW muzeja v Münchnu.

 

 

  

Dijaki drugega letnika smo si pri tehnološko-računalniškem ITS-u ogledali avtonomnega mobilnega robota, ki v Splošni bolnici Slovenj Gradec pomaga pri razvažanju hrane, zdravil in drugih pripomočkov.

 

Dostopnost