Kako primerneje slaviti kulturni praznik, kot s kulturnim udejstvovanjem mladih?

Kako predreti mehurčke, v katere smo ujeti že toliko mesecev, in kako pregnati turobno sivino iz praznih gimnazijskih hodnikov, je misel, ki je najverjetneje botrovala ideji o razstavi dijaške ustvarjalnosti v avli gimnazije.

Pobuda se osredotoča okoli nabora nekaterih besed, ki so se uvrstile med finalistke slovenske besede leta 2020 in ki zadevajo srčiko trenutnega šolskega utripa: mehurček, zoom, šolotožje in wuhobran  (beseda, proglašena za najbolj domiselni neologizem; razlago pomena najdete na spletu). Verjamemo, da te besede v vas sprožajo številne asociacije, ki vodijo v ustvarjalne domislice; grotesknost trenutka, v katerem smo se znašli, kliče k ironiji, satiri, karikaturi, novodobnim butalskim zgodbam, pa tudi k poglobljenem iztisu občutenj, intimnih misli in spoznanj; v verzih, zgodbicah ali samo okruških misli, v fotografijah, risbah, posnetkih plesa, glasbe, … Kot ne želimo predpisati forme, medija, tako so tudi izhodiščne besede zgolj to – izhodišča, ki vabijo k lastnim besedam leta 2020, morda tudi neologizmom, ki jim boste skušali najti podobo.

Alenka Rainer

     

Dostopnost