DIJAKI RAZMIŠLJAJO IN SPOROČAJO O PODJETNOSTI

DIJAKI RAZMIŠLJAJO IN SPOROČAJO O PODJETNOSTI

Gimnazija Slovenj Gradec je že četrto leto ena od razvojnih šol v projektu PODVIG. V tematski številki Vzgoje in izobraževanja je izšel prispevek, kako dijaki osmih gimnazij, med njimi naš lanski maturant Alen Planinšec, razmišljajo o podjetnosti. Sledi povzetek...