VARNO EKSPERIMENTALNO DELO V ŠOLSKEM LABORATORIJU

Eksperimentalno delo je temeljna učna metoda pri pouku biologije, fizike in kemije, saj je prav eksperiment glavna pot do znanstvenih spoznanj v naravoslovju.

Dijaki 1. letnikov so zato pred začetkom izvajanja eksperimentalnih vaj spoznali pravila varnega eksperimentiranja v naravoslovnih učilnicah in šolskem laboratoriju. Ponovili so ukrepe prve pomoči pri možnih nesrečah v šoli in vsakdanjem življenju ter obiskali gasilce PGD Slovenj Gradec, ki so jih seznanili z nevarnostmi za nastanek požara, ukrepi ob požaru ter načini gašenja.

Dostopnost