S. J. Gould piše: “Jedro človekove narave korenini v desettisočih dobrih delih, ki zaznamujejo naše dni.”

V nadaljevanju so zbrani utrinki iz srečanj, ki so jih zaznamovala dobra dela, mladostniški zanos in utrip prostovoljstva dijakov Gimnazije Slovenj Gradec.

S spoštovanjem in naj traja …

mentorica: Mojca Čerče

Na Gimnaziji Slovenj Gradec smo že več kot 15 let intenzivno dejavni na področju prostovoljstva. Od vsega začetka so se dijaki z zanimanjem vključevali vanj, v zadnjih letih pa je viden še porast zanimanja. Dijaki radi prevzemajo različne naloge (in vloge), s katerimi v svojem prostem času pomagajo drugim.

Šolsko leto 2022/23

Sodelovanje prostovoljcev na Mirovniškem festivalu v mestnem jedru

Obisk vrtčevskih otrok na šoli, kjer so gostovali z jesensko razstavo likovnih del in izdelkov

Pomoč prostovoljcev pri izvedbi in moderaciji šolskega in občinskega šolskega parlamenta osnovnih šol Mestne občine Slovenj Gradec na temo duševno zdravje

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, sodelovanje gimnazijcev na strokovnem posvetu v organizaciji NIJZ Koroške

Aktivnosti v Koroškem domu starostnikov Slovenj Gradec, preživimo prijetne skupne trenutke

Igraj se z mano ali kako lepo lahko ustvarjamo skupaj, v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti Slovenj Gradec in Zavodom Janeza Levca Ljubljana

FOTO: KGLU SG, Tisa Praprotnik

(Po)koronski čas prostovoljstva

»Če ne izkažeš spoštovanja do starosti, je to tako, kot da bi zjutraj porušil hišo, v kateri naj bi ponoči spal.« (A. Karr)

Ob mednarodnem dnevu starejših, 1.oktobru, so dijaki 2. letnikov pri pouku psihologije razmišljali o njihovem odnosu do starejših, vrlinah in potrebah starih ljudi ter o priložnostih za skupno preživljanje časa.

Tokrat smo upoštevajoč (po)koronske zaščitne ukrepe prostovoljstvo prilagodili tako, da so dijaki svoj čas namenili starostnikom, s katerimi so se lahko videvali. Njihova naloga je bila preživeti z njimi popoldne, večer ali dan tako, da bodo starostnikom dan polepšali in obogatili, naredili drugačnega, kot je njihov vsakdan.

Nastala je vrsta prijetnih spominov in vtisov, ki so zabeleženi in vredni ogleda tudi na https://www.gim.sc-sg.si/mednarodni-dan-starejsih-2-del/

»Ko smo dobili nalogo pri psihologiji, da moramo polepšati dan starejšim, sem se odločila, da ga ne bom polepšala samo svoji babici, ampak tudi starejši gospe, ki stanuje čisto blizu mojega doma. Ker njeni sorodniki ne živijo v bližnji okolici, je zaradi tega ne morejo vsak teden obiskati, zato se mi zdi, da se večkrat počuti osamljeno, in odločila sem se, da jo bom v petek zvečer obiskala in ji namenila nekaj svojega prostega časa. S sabo sem prinesla igro človek ne jezi se, ki smo jo skupaj odigrale z mojo sestro in gospo Stanko. Prav tako pa smo si malce posladkale ta večer še s pecivom, ki sem ga spekla. Res smo se zabavale, pa tudi nasmejale in preživele super večer, ki ga bomo zagotovo še ponovile.«  (dijakinja 2. letnika)

V nadaljevanju šolskega leta je sledila še ena, že tradicionalna aktivnost, katere smo se po enoletnem premoru še dodatno razveselili. Je prav posebna, prav gotovo, saj velja zanjo posebno povpraševanje – nanjo se nekateri dijaki prijavljajo že eno leto vnaprej. Z velikim veseljem in navdušenjem so se dijaki odzvali na povabilo Koroške Galerije likovnih umetnosti in sodelovali na festivalu Igraj se z mano. Vedno znova navdušujejo s svojo pozitivno energijo, srčnostjo in pripravljenostjo za sodelovanje z osebami s posebnimi potrebami in predšolskimi ter osnovnošolskimi otroci.

Na tem mestu delimo tudi zahvalo direktorice KGLU dr. Andreje Hribernik, ki jo je nekaj dni po izpeljani aktivnosti naslovila na šolo.

»Pozdravljeni,
pišem vama z zahvalo za sodelovanje dijakinj in dijakov pri izvedbi dogodka Igraj se z mano – Bodi umetnik, ki je v sodelovanju s Centrom Janeza Levca in Društvom za kulturo inkluzije potekal v petek v KGLU. Kot vsako leto, bi znova v imenu ekipe KGLU pohvalila dijakinje in dijake, ki so kot prostovoljci sodelovali na dogodku.  Prenašam zahvale tudi naših pedagogov, ki so imeli oseben stik z dijakinjami in dijaki in so jih še posebej pohvalili, tako njihovo pomoč pri izvedbi delavnic, kot tudi njihovo povezovanje s specifično populacijo oseb s posebnimi potrebami, ki so v fokusu na tem dogodku. Zelo sem tudi osebno vesela, ko vidim generacije dijakinj in dijakov, ki sodelujejo z nami in nam na ta način pomagajo presegati stereotipe in včasih tudi strah pred drugačnimi. Verjamem, da so ti dogodki sicer le kamenček v mozaiku, vendar pa pomemben gradnik neke boljše družbe sprejemanja.«

Fotografija Galerije je dostopna na spletni strani KGLU:

https://www.glu-sg.si/exhibition/bodi-umetnik-igraj-se-z-mano/

In kaj nas še čaka? 28. junija 2022 bomo na Brdu pri Kranju v sklopu družboslovnega natečaja Obrazi človečnosti: vzgoja za solidarnost – solidarnost povezuje, ki ga je razpisal ZRSŠ, predstavili primere dobre prakse izvirnega načina razvijanja in ohranjanja prostovoljstva v času prilagojenega dela v (po)koronskem času. Naši, še okrepljeni sočutnost in solidarnost v zadnjih dveh posebnih letih, sta bili prepoznani tudi širše, saj prejmemo za opravljeno delo nagrado. Iskrene čestitke!

»Dobrota je zlata veriga, ki povezuje človeštvo.« (J. W. von Goethe)

  1. Mojca Čerče, mentorica

Prostovoljstvo tudi v času šolanja na daljavo 

Tudi v času epidemije in z njo povezanega dela na daljavo so dijaki ostali aktivni prostovoljci. Drugačen način dela in omejitve so pred nas postavile vprašanje, kako doseči cilje prostovoljstva v tem posebnem času, ko sta sočutje in pomoč še posebej naslovljena. Razmišljanje, da zaradi drugačnega dela prostovoljstvo ne bo mogoče, ni bilo sprejemljivo. Še več, posebni časi so nas nagovarjali k delu, sodelovanju in empatičnosti tudi sedaj.
Zagotovo prav posebna je bila aktivnost, ko smo v novembru in decembru z več kot petdesetimi dijaki ustvarili štiriurni avdio-vizualni program, s katerim smo želeli razbremeniti temačne, dolge, osamljene dni stanovalcem domov za ostarele v času številnih omejitev, ki jih je zanje prinašala epidemija. Spletno povezavo s programom smo poslali v pet domov za ostarele, in sicer v Radlje ob Dravi, na Prevalje, v Črneče, Slovenj Gradec in Velenje. V programu je vsak dijak starostnika najprej srčno nagovoril s spodbudnimi in sočutnimi besedami, nato pa se je predstavil tako, da je zaigral na kakšen inštrument, kaj zapel, prebral prozo ali poezijo, zaplesal, pripovedoval legendo, sam kaj zapisal. Nastala je ganljiva zbirka srčnih in dobronamernih glasbeno-plesno-literarnih prispevkov mladih. Lahko bi jih poimenovali tudi »Niste sami, tukaj z vami smo mi, ki mislimo na vas.«

Že tradicionalno smo sodelovali na zaključni prireditvi Bralne značke Toneta Partljiča v Koroškem domu starostnikov Slovenj Gradec v aprilu, ko smo starostnikom preko Zooma prebirali dela Primoža Suhodolčana. Uspešna in odmevna je bila tudi udeležba naših dijakov na medobčinskem otroškem parlamentu osnovnih šol, kjer so sodelovali v vlogi moderatorjev na debatah osnovnošolcev o njihovi prihodnosti, znanju, veščinah, poklicih. V Koroškem domu starostnikov so dijaki sodelovali še z eno aktivnostjo, in sicer so v sodelovanju s slovenjgraškimi taborniki izdelovali voščilnice, ki so jih ob božiču in novem letu poslali stanovalcem in jim srčno voščili. In končno, nadvse plemenita je bila tudi gesta dijakinje iz drugega letnika, ki je koronski čas osmislila paraplegiku iz okolice. »Na daljavo« je gospoda učila uporabe najrazličnejših računalniških programov in orodij ter mu pričarala velikokrat nasmeh na obraz in veliko zadovoljstva v zanj še dodatno posebnih časih.

Srčno srce vedno najde pot.

Mentorici Špela Kresnik in dr. Mojca Čerče

V lanskem šolskem letu (2019/2020) je preko različnih dejavnosti pridobilo izkušnjo prostovoljstva preko 80 dijakov. Dejavni smo bili v Koroškem domu starostnikov Slovenj Gradec (z nastopi naših dijakov), v več osnovnih šolah (pomoč učencem pri učenju ter vključevanje v podaljšano bivanje), za vrtčevske otroke pa smo v naši telovadnici organizirali tudi srečanje in obdarovanje dedka Mraza. Ravno tako je nekaj naših dijakov dobilo izkušnje pri delu z najbolj ranljivimi otroki in mladostniki preko Kriznega centra v Slovenj Gradcu. Festival Igraj se z mano pa postaja že stalnica našega prostovoljstva.

Potem pa je prišla epidemija, ostali smo doma.

A v sklopu psihologije so bili drugi letniki nagovorjeni k več prostovoljnim aktivnostim. Eno aktivnost pomoči staršem, eno starejšim in eno v skrbi za naravo. Kako lepo je bilo spremljati njihovo delo. Prav nihče ni poslal potrdila le o treh aktivnostih, temveč o petih, šestih, desetih! …

Zelo smo veseli, da smo lahko vedno znova del zgodbe o prostovoljstvu.

Z ROKO V ROKI (knjiga, vredna branja in občudovanja) >>

 

BRALNA ZNAČKA TONETA PARTLJIČA

Že 6. leto zapovrstjo je v Koroškem domu starostnikov Slovenj Gradec potekla bralna značka Toneta Partljiča. V letošnjem letu so stanovalci doma, starostniki, brali dela našega prof. Andreja Makuca. Na čudoviti zaključni prireditvi ob izteku bralne sezone je nastopilo tudi nekaj naših dijakov Spunkovcev in prostovoljcev pod koordinatorstvom dr. Mojce Čerče in mentorstvom prof. Almire Rogina, prof. Petra Hergolda in prof. Andreja Makuca.
Vsem sodelujočim, ki ste pričarali čudovito dopoldne, najlepša hvala.

 

6. 3. 2019 je 25 naših dijakov sodelovalo na festivalu Igraj se z mano, ki je potekal v Koroški galeriji likovnih umetnosti.

Eno vodilnih načel dogodkov Igraj se z mano je povezovanje skozi igro, ki spodbuja socialno integracijo oz. inkluzijo med otroki, mladostniki, odraslimi osebami s posebnimi potrebami in večinsko populacijo vseh generacij, pri tem pa so tudi letos sodelovali naši dijaki.
Najlepša hvala vsem sodelujočim, ki so poleg dobre volje, sodelovanja pri ustvarjanju, pokazali tudi to, da imajo poleg vseh ostalih vrlin tudi zlato srce.

Hvala vsem, ki ste omogočili, da smo tudi letos obdarovali preko sto otrok in v naši telovadnici pričarali praznično vzdušje (12.21. 12. 2018)

 

Iskrene čestitke in zahvala vsem , ki ste tudi letos pomagali s prodajo koledarjev in peko piškotkov zbirati denar za živali in DPMŽ.
Letos smo zbrali 536 evrov in nekaj hrane za živalice. Še enkrat hvala vsem iz srca (19.21. 12. 2018)

 

Hvala našim Spunkovcem za nastop na Partljičevi bralni znački v Domu starostnikov v Slovenj Gradcu, kjer so prebirali prof. Andreja Makuca.
Petek, 23. 11. 2018

  

 

V petek, 21. 9. 2018, je v Slovenj Gradcu potekal Mirovniški festival, na katerem so sodelovale tudi naše dijakinje in na stojnici odlično zastopale našo Gimnazijo.

Obenem je na ta dan potekal tudi Kogojev pohod  sprehod za spomin, ki ga Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec vsako leto organizira z namenom osveščanja o demenci. Pohoda so se udeležile tudi naše prostovoljke, ki so se skupaj s starostniki sprehodile do centra mesta. Vse prostovoljke so z dobro voljo, ki so jo predale tudi vsem sodelujočim na sprehodu, marsikomu polepšale dan in tako znova pokazale, da je prostovoljstvo ena izmed pomembnih vrlin naših dijakov in dijakinj.

                   

 

Veseli december z vrtčevskimi otroci in dedkom Mrazom, ki jih je obiskal pri nas.

    

Sodelovanje na prireditvi ob Svetovnem dnevu prostovoljstva v Koroškem domu starostnikov Slovenj Gradec

                                                     

 

 “Igraj se z mano”

»Igraj se z mano« je mednarodni festival, ki je namenjen druženju in aktivnemu ustvarjanju otrok s posebnimi potrebami z otroci brez omejitev (t. i. inkluziji otrok s posebnimi potrebami). Že vrsto let poteka na več lokacijah v Sloveniji in tujini, med drugim tudi v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Festival »Igraj se z mano« sicer organizira Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturno inkluzijo v sodelovanju z lokalnimi institucijami.

 

Sprehod s stanovalci Koroškega doma starostnikov Slovenj Gradec ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni

 

Kulturno popoldne ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so dijaki prostovoljci pripravili proslavo v obeh domovih Koroškega doma starostnikov  v Črnečah in Slovenj Gradcu.


 

Nedeljska šola  šola nekoč

V okviru državnega praznika, 23. novembra 2011, dneva Rudolfa Maistra, so dijaki prostovoljci iz Gimnazije Slovenj Gradec skupaj s stanovalci Koroškega doma starostnikov, enote Slovenj Gradec, nastopili v kulturno-gledališki predstavi Nedeljska šola – šola nekoč.

   

 

Simbioz@ – največja medgeneracijska akcija e-opismenjevanja

V okviru projekta Simbioz@ e-pismena Slovenija so med 17. in 21. oktobrom 2011 v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec potekale delavnice računalniškega opismenjevanja. Dijaki prostovoljci iz Gimnazije Slovenj Gradec so med starejše »učence« prenašali računalniška znanja in dobro voljo.


 

Peka peciva v veselem decembru

Skupina prostovoljcev se je udeležila delavnice peke peciva v domu storostnikov v Črnečah.

 

 

Projekt Z ROKO V ROKI

Na Gimnaziji Slovenj Gradec smo oblikovali projekt, ki je pod pokroviteljstvom Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada v letih 2009, 2010 in 2010 omogočili povezavo dveh vrtcev, dveh gimnazij, štirih osnovnih šol in treh domov starostnikov iz koroške regije (Vrtca Dravograd, Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, Druge osnovne šole Slovenj Gradec, Prve osnovne šole Slovenj Gradec, Šolskega centra Ravne, Gimnazije Ravne na Koroškem, Šolskega centra Slovenj Gradec, Gimnazije ter Koroškega doma starostnikov Dravograd – poslovnih enot Črneče in Slovenj Gradec ter Doma starejših Na Fari, Prevalje).

Vsebinsko zasnovanega na ideji medgeneracijskega sožitja, smo zanj izbrali simbolni naslov »Z roko v roki«. V projektu smo si prizadevali za vzpostavitev in razširitev solidarnosti in sožitja med generacijami v okviru aktivnega in kreativnega preživljanja prostega časa. Aktivnosti, v katere so se udeleženci vključevali v obdobju dveh let, kolikor je projekt trajal, so bile na vsebinski ravni zasnovane tako, da so sledile vzgojno-izobraževalnim in razvojnim ciljem vsake izmed generacij.

Stephen Gould piše: »Jedro človekove narave korenini v desettisočih vsakdanjih dobrih delih, ki zaznamujejo naše dni.« V projektu Z roko v roki smo skupaj zaznamovali marsikateri dan in opravili številna dobra dela. Cilje, ki smo si jih v projektu zastavili, krepiti medgeneracijsko sožitje in spodbujati socialni dialog, zavzemati se za solidarnost med generacijami z medsebojno podporo ter prenosom znanja in izkušenj, odgovorno in kreativno preživljati prosti čas ter krepiti prostovoljstvo med mladimi, smo iz aktivnosti v aktivnost vedno bolj dosegali, pravzaprav presegali. Projekt Z roko v roki smo zaznamovali na poseben način in v njem pustili pečat sodelovanja in iskrenosti. Dokazali smo, da je z roko v roki pot, po kateri je vredno stopati, in na njej odprli prostor ter razsežnosti za nove korake.

Z ROKO V ROKI (knjiga, vredna branja in občudovanja) >>

 

Dostopnost