Proste izbirne vsebine

Šolsko leto smo začeli v upanju, da bo pouk potekal v šoli in da bomo lahko izvedli tudi vse obvezne izbirne vsebine. Del OIV so tudi proste izbirne vsebine v obsegu 24 ur.
Dijaki in dijakinje so lahko izbirali med triindvajsetimi ponujenimi vsebinami. Največ se jih je prijavilo na gledališki abonma in potepanja, sledili so filmski abonma, študijsko risanje, pevski zbor, sodobni ples, fotografski krožek, programiranje in filmski laboratorij. Nekaj dijakov pa je uveljavljalo dejavnosti, v katere so aktivno vključeni izven šole (športniki, glasbeniki, taborniki …).
A oktobra so se zaradi epidemije šole spet zaprle, pouk je stekel na daljavo. Obšolske dejavnosti so bile potisnjene na stran. Že kmalu je bilo jasno, da zaradi koronskih ukrepov določenih ne bomo mogli izvesti. Edini izbirni vsebini, ki sta kljubovali zaprtju šol, sta bili filmski in gledališki abonma, ki sta delno potekali na daljavo preko Zooma.
Ko smo se na pomlad vrnili v šolo, smo želeli dijakom vendarle ponuditi še kaj več kot pouk. Pestremu izboru dejavnosti smo dodali še dve novi vsebini – šport v naravi in glasbene delavnice. V zadnjih dveh tednih pouka so se dijaki družili, ustvarjali, se zabavali in tudi učili. Pri programiranju so utrjevali svoje računalniško znanje, pri študijskem risanju so po mestu hodili z risarskimi bloki in svinčniki ter poskušali ujeti utrip mesta in na gradu sv. Pankracija fotografirali portrete. Pri športu v naravi so se zapeljali po ziplinu v Črni na Koroškem in veslali po Dravi, pa tudi kolesarili in planinarili. Glasbeno nadarjeni so ustvarjali v zanimivem ambientu cerkve sv. Duha. Avgusta bomo izvedli še filmski laboratorij z režiserjem Tomom Novoselom.
Za izvedbo letošnjih vsebin je bilo potrebne še več angažiranosti mentorjev, a ponovno se je pokazalo, da šola ni samo učna snov, niso samo knjige ter testi in ocene. Kljub upoštevanju strogih koronskih ukrepov smo dijakom ponudili širok izbor dejavnosti, ki nam jih je uspelo v celoti realizirati.

Marja Založnik, prof.

SEZNAM PROSTIH IZBIRNIH VSEBIN

GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC šol. l. 2022/23 (24 ur)

 

 1. OGLED TREH GLEDALIŠKIH PREDSTAV (Ljubljana ali Maribor; 60 EUR), Alenka Rainer
 2. FILMSKI ABONMA (20 EUR), Vanda Bertoncelj
 3. ŠTUDIJSKO RISANJE IN SLIKANJE, Peter Hergold
 4. POTEPANJA (ekskurzija/i po Sloveniji in okolici, ena ali dvodnevna 60 – 100 EUR), Marja Založnik in Irena Geč Mravljak
 5. METULJI, Danilo Mori
 6. LOGIKA, Stina Vošner
 7. METODE RAZISKOVALNEGA DELA, različni mentorji
 8. PROSTOVOLJSTVO POD MENTORSTVOM, dr. Mojca Čerče
 9. ŠPORT V NARAVI (40 EUR), Natalija Fužir, Hubert Tratnik, Vojko Šušteršič
 10. GLASBENE DELAVNICE, Almira Rogina
 1. OSNOVE PROGRAMIRANJA IN ROBOTIKA, Nejc Gašper
 2. FILMSKI LABORATORIJ, Tomo Novosel
 3. FOTOGRAFSKI KROŽEK, Nika Hölcl Praper
 4. MEDIJSKI ABC, Karin Potočnik in Lea Vornšek Pejovnik
 5. PODJETNIŠTVO, Špela Kresnik in RRA
 1. VZEMI IN DARUJ (Ekološko društvo SG)
 2. BUKVARNA, Zuhra Horvat
 3. SODOBNI PLES, Natalija Fužir in zunanji
 4. AROMATIČNO POPOTOVANJE, Zuhra Horvat

Za priznane PIV lahko uveljavljate tudi:

 1. MISMOMI (PEVSKI ZBOR), Almira Rogina
 2. SODELOVANJE V SPUNKU
 3. STATUS ŠPORTNIKA ALI KULTURNIKA (potrdilo)
 4. TABORNIKI
 5. TEKMOVANJE S PRIPRAVAMI NA VIŠJI RAVNI
 6. ŠOLSKI RADIO, Vojko Šuštaršič
 7. GIMNAZIJSKA SKUPINA PROTI MUČENJU ŽIVALI, Alenka Kac Herovič

POMEMBNO!

Podrobne opise vsebin si lahko ogledate v e-učilnici (Marja Založnik) z imenom PIV (geslo: pivgim) in na oglasni deski. Izvedbo vsebin bomo prilagodili navodilom NIJZ.

Marja Založnik