TU JER SEM DOMA – DRAVSKA DOLINA

(dvorec Bukovje, rotunda na Muti, Mitnica, Vodni park Radlje …)

9. 6. 2021 je bil dan, namenjen raziskovanju naše zanimive Slovenije. Tako smo se 2. letniki odpravili na ogled bližnje Dravske doline.

 

TU, KJER SEM DOMA – MISLINJSKA DOLINA

(cerkev svetega Jurija na Legnu, Herčeva žaga, Huda luknja …)

  

 

TU, KJER SEM DOMA – MEŽIŠKA DOLINA IN DRAVOGRAD

(Dravograd (Črneški zaliv, cerkev sv. Vida …), Koroška osrednja knjižnica, Črna na Koroškem, Mežica (ogled mežiškega rudnika))

11. junija smo se na sončno jutro dijaki 3. letnikov odpravili na projektni dan po Mežiški dolini in delu Dravske doline.

 

PROJEKTNI DAN PO ŠALEŠKI DOLINI

(Velenjski grad, Hiša mineralov, Velenjska plaža …)

16. 6. 2021 smo se odpravili na izlet v Velenje.

VARNO EKSPERIMENTALNO DELO V ŠOLSKEM LABORATORIJU (1. letnik)

Eksperimentalno delo je temeljna učna metoda pri pouku biologije, fizike in kemije, saj je prav eksperiment  glavna pot do znanstvenih spoznanj v naravoslovju.

Ker pa so naravoslovne učilnice in kemijski laboratorij zaradi svoje opreme in kemikalij prostori, kjer obstajajo različne nevarnosti za človekovo zdravje, dijaki 1. letnikov v začetku septembra spoznajo pravila varnega eksperimentalnega dela, ukrepe prve pomoči pri možnih nesrečah v šoli in vsakdanjem življenju, ukrepe varstva pred požarom in ob požaru ter načine gašenja.

   

SPOZNAVNI VEČER IN DELAVNICE NA KOPAH

Septembra se dijaki 1. letnikov odpravimo na spoznavni večer, ki poteka na Kopah.

Kako je bilo v enem prejšnjih let?
“Družili smo se v delavnicah, ki so zajemale različna predmetna področja. Naučili smo se izdelati ekološke svečke, spoznali razmerja zlatega reza, pesnili v angleščini, muzicirali in spoznali zakonitosti fizike.
Zvečer pa je med razredi potekal kviz, pri katerem smo se med seboj dodobra spoznali.
Naslednje jutro smo se zgodaj odpravili na pohod do razgledne točke, kjer so se nam pridružili tudi ostali letniki. Skupaj smo opazovali sončni vzhod, vendar nam vreme tistega dne ni bilo naklonjeno. Ker smo gledali sončno-deževni vzhod, smo se dokaj hitro vrnili k domu, kjer nas je razvedrila skupina Jazoo. Počasi smo se vrnili v dolino, malce utrujeni, a polni novih dogodivščin. Ta konec tedna nam bo zagotovo ostal v lepem spominu.”

TU, KJER SEM DOMA – MISLINJSKA DOLINA

7. junij 2018

Dijaki prvega letnika so v soteski Huda luknja z ogledom treh največjih jam (Huda luknja, Špehovka, Pilanca) spoznali vse značilnosti kraškega sveta, v Mislinjski dolini pa so si ogledali najpomembnejše kulturno-zgodovinske in etnološke znamenitosti (rojstno hišo Jožeta Tisnikarja v Mislinjskem jarku, cerkev sv. Ahaca v Stražah, Marovškov kozolec v Turiški vasi in cerkev sv. Jurija na Legnu).

 

 

TU, KJER SEM DOMA  DRAVSKA DOLINA
2019

V Dravski dolini smo se najprej ustavili v dvorcu Bukovje. Ogledali smo si dvorec, si poskušali predstavljati življenje v njem v njegovih najboljših letih, se seznanili z njegovo vlogo po letu 1945, ko je v njem bila vojašnica, in spoznali njegovo vloga danes, ko je središče kulturnega delovanja občine Dravograd. Ogledali smo si tudi spominsko sobo o osamosvojitveni vojni leta 1991, bukvarno in zeliščne vrtove ob dvorcu. Pot nas je vodila naprej do Mute, kjer smo si ogledali romansko rotundo iz 11. stoletja in Mitnico ob reki Dravi. V Radljah smo se sprehodili do samostana dominikank z ohranjeno sončno uro na pročelju, dvorca Radlje z lepim angleškim parkom, naša zadnja postaja pa je bilo naravno jezero Radlje, ki je edinstveno naravno kopališče s samočistilno sposobnostjo.

 

2018

2017

2016

 

 

NARAVOSLOVNO-DRUŽBOSLOVNI PROJEKTNI DAN
17. april 2018

Naravoslovci so dan preživeli v najstarejšem slovenskem rudarskem mestu, mestu čipk in UNESCO-ve dediščine. Ogledali so si idrijski rudnik, kjer so 500 let pridobivali živo srebro, edino tekočo kovino na zemeljski obli.
Na gradu Gewerkenegg so spoznali bogate zbirke, ki so danes v prostorih tega gradu.
Preden smo zapustili Idrijsko, smo se ustavili še ob naravnem spomeniku Divjem jezeru, kjer je ravno cvetel kranjski jeglič, slovenski endemit.

 

 

ENERGIJA – OKOLJE – VESOLJE
8. november 2017

Na projektnem dnevu so dijaki 3. letnikov spoznali pridobivanje električne energije v Šaleški dolini in posledice izkopavanja premoga.
Delovni proces in težave zaradi nevestnega ločevanja odpadkov so si ogledali v Koroškem centru ravnanja z odpadki v Mislinjski Dobravi.
V Kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju pa so veliko zanimivega izvedeli o pionirju vesoljskih tehnologij Hermanu Potočniku Noordungu.

 

 

VARNOST
6. september 2017

Dijaki prvih letnikov so spoznali nevarnosti, ki jih lahko srečajo v laboratoriju (FIZ, KEM, BIO), in se naučili, kako se spopasti z njimi.
Prav tako so obnovili znanje iz prve pomoči.
Obiskali smo tudi gasilce PGD Slovenj Gradec, kjer so nam predstavili svoje delo in osvežili znanje iz požarne varnosti.

 

 

DRUŽBOSLOVNI PROJEKTNI DAN

15. november 2016

Družboslovci smo se dotaknili srednjega veka z ogledom Žičke kartuzije, knežjega mesta Celje in Celjskega gradu. V Pokrajinskem muzeju Celje pa smo si ogledali stalno razstavo Celeia – mesto pod mestom in tako spoznali še življenje v antiki na naših tleh.

 

 

 

Dostopnost