Ivan Cankar je ostro satirično komedijo Za narodov blagor, ki govori o lažnem rodoljubju in politični gnilobi, napisal na Dunaju. Ob izidu leta 1901 je satira temeljito razburkala slovensko javnost, prevladali pa so tisti, ki so ji nasprotovali. Krstno uprizorjena je zato bila šele leta 1905 v Pragi, na slovenskih tleh pa še leto kasneje, leta 1906 v ljubljanskem Deželnem gledališču. Tudi po 120 letih zareže prav tako bridko kot tedaj.
Predstavo so si s posebno pozornostjo in poznavanjem dramskega besedila ogledali maturanti, saj je Cankarjev Za narodov blagor eno izmed štirih besedil na letošnji maturi. Vsekakor pozitiven prispevek k umevanju in razumevanju vedno aktualne družbenokritične komedije.

Tokrat smo v MGL Ljubljana odpotovali s tremi avtobusi, kar priča o velikem interesu mladih za gledališče.

Dostopnost