SPUNKOVSKIH DVAJSET

Med pomembnejše kvalitete gimnazijskega programa sodi vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti mladih, zato je ustanovitev Gimnazije Slovenj Gradec pred dobrimi enaindvajsetimi leti pomenila veliko pridobitev za naše okolje. Skoraj sočasno z njo se je namreč na šoli rodil Spunk. Pogled na vse dosežke v njegovih deških in najstniških letih kaže razsežnost fenomena, ki je gradil sebe in našo Gimnazijo. Zato sem kot ravnatelj hvaležen vsem tistim mentorjem, ki so dijakom skozi kulturno ustvarjalnost dajali možnost, izkušnjo in strokovno podporo, ustvarjalcem, ki so nam vračali s kvalitetnim in odgovornim delom, ter vsem staršem, kulturnim in drugim institucijam v okolju za podporo, brez katere mladinsko kulturno društvo ne more.

Težko najdeš v slovenskem prostoru srednjo šolo, ki bi v dvajsetih letih ustvarila toliko zelo raznolikih kulturnih prireditev in umetniških dogodkov svojih dijakov. Ker smo ena (naj)manjših gimnazij, je takšen dosežek še dragocenejši, saj ni pomembno obogatil le šole, pač pa tudi kulturno podobo Slovenj Gradca in ostalih krajev Mislinjske ter sosednjih dolin. Spunkovci so uspešno sodelovali tudi na različnih festivalih kulturnih ustvarjalcev po Sloveniji ter nekaj nastopov izpeljali še v tujini.

In kot povsod ne gre tudi v Spunku brez konkretnih ljudi z imeni. Najlepša hvala ustanoviteljema in nosilcema nepozabnih projektov profesorjema Andreju Makucu (za gledališko, literarno in drugo raznovrstno dejavnost ter vodenje društva) in Karli Zajc Berzelak (za knjižno zbirko E. A. in vse, kar se je dogajalo široko okrog nje), Almiri Rogina za pevski zbor Mismomi in desetletno raznovrstno zborovsko ustvarjanje, Nini Krenker in Mateji Rožič za mentorsko podporo plesnim skupinam, Zlatku Verzelaku za mentorstvo našim glasbenim skupinam in ustvarjeno spunkovsko avtorsko glasbo, Petru Hergoldu za mentorstvo likovnim ustvarjalcem in organizacijo številnih likovnih razstav, Danijelu Tancerju za FotoZOOM, Vojku Šuštaršiču za vsestransko delo in tehnično podporo prav vsem projektom, Janku Uršniku za prevzem vodenja društva v zadnjih dveh letih, številnim profesoricam in profesorjem naše Gimnazije za pomoč in mentorstvo pri posameznih projektih ter 335 spunkovcem na sceni, 222 v zaodrju in 80 zunanjim sodelavcem, ki so skupaj z vsemi naštetimi v letih od 1997 do 2017 ustvarili več sto kulturnih prireditev in dogodkov ter z njimi obogatili naš lokalni in širši slovenski prostor.

Pred Spunkom so zrela leta. Glede na bogato izkušnjo bi mu moralo biti lažje, kajti ob podpori gimnazijskih profesorjev bodo lahko velika obogatitev dela v društvu nekdanji spunkovci, ki bodo nastopili kot zunanji sodelavci in mentorji prihodnjim gimnazijcem. Temu novemu izzivu želim uspešno pot ter se že veselim vsakega kulturnega in umetniškega dosežka Gimnazijskega kulturnega društva Spunk Gimnazije Slovenj Gradec.

Stane Berzelak, prvi ravnatelj Gimnazije

Spunku na pot

Zopet se hitro bližamo koncu šolskega leta in že smo tik pred počitnicami, ki se jih vsi veselimo in smo si jih tudi zaslužili, saj smo kot leta do sedaj trdo delali in ustvarjali na kulturnem področju ter tako obogatili razne prireditve na šoli kakor tudi širše v Slovenj Gradcu.

V šolskem letu 2018/19 so uspešno ustvarjale naslednje sekcije, ki se bodo v letošnjem letopis še podrobneje predstavile, in sicer: mešani pevski zbor Mismomi pod vodstvom Almire Rogina, plesna sekcija za sodobni ples (Vz)gib z mentoricama Natalijo Fužir in Matejo Rožič, fotografska sekcija FotoZOOM pod mentorstvom Danijela Tancerja, likovna sekcija pod mentorstvom Petra Hergolda, filmska sekcija pod mentorstvom Toma Novosela ter gledališka sekcija Talijin hram pod mentorstvom Aleksandra Čaminskega. V tem šolskem letu so se združile skoraj vse sekcije v predstavi Deklica z vžigalicami, ki je navdušila širšo javnost.

Z delom naših dijakov in njihovih mentorjev smo lahko zelo zadovoljni in veseli, saj so se nastopi, predstave, koncerti, razstave in tudi zavidljive nagrade vrstile med šolskim letom. Vsem, ki ste soustvarjali kulturno dogajanje, iskreno čestitam in želim še naprej veliko uspehov ter užitkov ob  vašem žlahtnemu delu.

Janko Uršnik

Dostopnost