Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

Povezava na spletno stran projekta PODVIG poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

 

Gimnazija Slovenj Gradec je razvojna šola v projektu PODVIG.

 

Kompetence podjetnosti razvijamo na veliko področjih. To so: 

 

  • interdisciplinarni tematski sklop – ITS,
  • aktivnosti pri rednem pouku vseh predmetov,
  • projektni tedni,
  • narodne in mednarodne izmenjave,
  • literarne matineje,
  • kulturno društvo Spunk,
  • spletni časopis,
  • prostovoljstvo in
  • dobrodelne prireditve.

 

 

Zaključna konferenca PODVIG – Na krilih podjetnosti

Zaključna konferenca PODVIG – Na krilih podjetnosti

V sredo, 29. 6. 2022, smo se ravnatelj in pet članic projektnega tima udeležili zaključne konference projekta PODVIG (Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah) v Kongresnem centru Brdo pri Kranju....

DIJAKI RAZMIŠLJAJO IN SPOROČAJO O PODJETNOSTI

DIJAKI RAZMIŠLJAJO IN SPOROČAJO O PODJETNOSTI

Gimnazija Slovenj Gradec je že četrto leto ena od razvojnih šol v projektu PODVIG. V tematski številki Vzgoje in izobraževanja je izšel prispevek, kako dijaki osmih gimnazij, med njimi naš lanski maturant Alen Planinšec, razmišljajo o podjetnosti. Sledi povzetek...

Dostopnost