Če želiš v štirih letih razviti svoje potenciale. Če želiš poiskati odgovor na vprašanje, kdo sem in kaj želim. Če nočeš biti le številka v šolski statistiki. Potem si na pravi strani. Na strani Gimnazije Slovenj Gradec.

 

NAGOVOR RAVNATELJA

 

Spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci,

dobrodošli na spletnih straneh Gimnazije Slovenj Gradec!                                                                                          

Novi časi in novi mediji so za vse nas poseben izziv, kajti omogočajo nam hiter dostop do informacij. S tem se ne samo krajšajo razdalje med nami, ampak se ustvarja tudi neka posebna povezanost.

Spletna stran je trenutno ena najhitrejših poti komunikacije med izvajalcem in uporabnikom. Ker smo ena tistih gimnazij, kjer se pomembno bistvo šole dogaja ob pouku, profesorji in dijaki veliko energije vlagamo tako v šolsko kot obšolsko delo. To dokazujejo naši dosežki in rezultati pri šolskem delu, na maturi, na srednješolskih tekmovanjih ter še posebej na kulturnem, športnem in raziskovalnem področju.

V dosedanjih dvajsetih letih delovanja nam je uspelo oblikovati konceptualno drugačno in v slovenskem prostoru prepoznavno šolo. Pouk nadgrajujemo s programskimi prilagoditvami programa splošne gimnazije ter na ta način poskušamo svojim dijakom omogočiti utrjevanje njihovih znanj in spoznanj.

Spletna stran Gimnazije Slovenj Gradec pripoveduje zgodbo, ki jo od leta 1996 dalje skupaj ustvarjamo profesorji, dijaki in njihovi starši. Želim, da bi jo vsak od obiskovalcev z zanimanjem odkrival in razkrival.

 

Ravnatelj Gimnazije Slovenj Gradec

mag. Stane Berzelak
ZGOD(B)OVINA GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC

 

ZGOD(B)OVINA GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC

 

Naša zgodba je kratka, a zato izredno pestra in zanimiva, njen najlepši del pa je, da je na zelo poseben način povezala profesorje, dijake in njihove starše.

 

Gimnazija Slovenj Gradec je začela s svojim delom 1. septembra 1996. V dveh oddelkih je bilo vpisanih 66 dijakov, pouk pa je prva generacija obiskovala v stavbi Šolskega centra na Koroški 11. Tam smo ostali še naslednje šolsko leto, 1. septembra 1998 pa je šest takratnih oddelkov začelo pouk v stavbi na Gosposvetski 2. Ker se je po nekaj mesecih le začela dolgo pričakovana gradnja nove šole, smo se v nekaj urah preselili v sosednjo stavbo na Gosposvetsko 4. V teh pestrih, a lepih časih se je na mnogih področjih razvijalo šolsko in obšolsko življenje, ki je oblikovalo gimnazijo kot poseben kulturni prostor. Na kulturne večere Gimnazije so prihajali uveljavljeni in odlični slovenski glasbeniki, literati in umetniki, v gimnazijskem kulturnem društvu Spunk pa je uspešno nastajala naša lastna kulturna produkcija.

Čeprav 1. generacija naših gimnazijcev ni dočakala nove stavbe, je uspešno maturirala. Ob tej priložnosti je župan Mestne občine Slovenj Gradec gospod Janez Komljanec vsakemu maturantu podaril poseben zlatnik, ki je replika srednjeveškega novca iz Slovenj Gradca. Ob tej priložnosti pa je v knjižni zbirki E. A. izšla knjiga (danes gledališkega režiserja) Andreja Jusa Kdo te je ubil, Jože?

1. septembra 2000 smo se skupaj s Srednjo strokovno zdravstveno šolo preselili v prenovljeno šolo na Gosposvetski 2. Na robu starega mestnega jedra Slovenj Gradca smo si v dobrih pogojih lahko zastavili visoke cilje in gradili šolo, ki je navznoter gradila človeške vezi, navzven pa bila obrnjena k neskončnim obzorjem. Z različnimi projekti smo znanja in spoznanja iskali po Sloveniji in Evropi, leta 2002 pa prvič tudi na Japonskem.

Leta 2002 smo v 1. letnik prvič vpisali 3 oddelke, dve leti kasneje pa smo kot ena od štirinajstih slovenskih gimnazij dobili evropski oddelek. Poleg predmetov, ki so krepili evropsko dimenzijo, so se vsako leto vrstile narodne in mednarodne izmenjave z drugimi šolami, šolsko delo pa sta vsako leto popestrila dva učitelja tujca. Medpredmetni projektni dnevi, projektni tedni in timsko poučevanje so zaznamovali naš pouk, koncerti, gledališke predstave, ekskurzije, prostovoljstvo in izbirni šport naše obšolsko življenje, lastne gledališke predstave, glasbene skupine, pevski zbor in nove knjige pa našo gimnazijsko kulturno ustvarjalnost. In ob tem so nastajale in nastajajo vedno nove zgodbe, ki bogatijo zgod(b)ovino Gimnazije Slovenj Gradec.

Zadnje desetletje je samo še sledilo temu zastavljenemu delu in konceptu ter ga kvalitetno nadgradilo. Odlični rezultati v šoli in na splošni maturi, na šolskih in drugih tekmovanjih, aktivna vloga v slovenskih razvojnih projektih, več kot 60 različnih projektnih tednov, več kot 40 mednarodnih (Japonska, Srbija, Češka, Poljska, Ciper, Švedska, Francija, Nemčija in Avstrija) in več kot 10 narodnih izmenjav, izvirne oblike pouka ter izjemno kulturno delovanje in ustvarjanje (gledališki in glasbeni projekti Gimnazijskega kulturnega društva Spunk, gimnazijska knjižna zbirka E. A. s 14 naslovi, mešani pevski zbor Mismomi, kulturni večeri, obiski kulturnih dogodkov, likovne in fotografske razstave, plesne skupine itd.). Ker sodimo med (naj)manjše slovenske gimnazije, sta za vse to bila potrebna pogum in neizmerna energija vseh vpletenih profesorjev, dijakov in njihovih staršev.

 

Ravnatelj Gimnazije Slovenj Gradec
mag. Stane Berzelak

NAGRADE GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC

NAGRADA GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC
Na predlog profesorskega zbora in Sveta staršev od leta 2006 vsako leto podelimo (praviloma) dve nagradi Gimnazije Slovenj Gradec dijakom, ki ustvarjajo na različnih področjih in ki so s svojim šolskim in obšolskim delom zaznamovali šolo. Od leta 2018 pa podelimo tudi nagradi za najboljšo športnico in športnika generacije.

Nagradi poskušata biti vzpodbuda za njihovo nadaljnje delo in za akademsko prihodnost, je pa tudi zahvala za vse, kar so s svojim delom podarili Gimnaziji Slovenj Gradec.

Šolsko leto 2019/2020

NAGRADA GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC

 

Kaja Ramšak je vsestranska odlična dijakinja, članica slovenskega dijaškega parlamenta, odlična plesalka in raziskovalka. S plesno skupino Gimnazije Slovenj Gradec je nastopala na številnih šolskih in drugih prireditvah, sodelovala v plesni skupini naših dveh izjemno odmevnih predstav Projekt 96 in Deklica z vžigalicami, je pa tudi del ekipe ustvarjalcev glasbeno-scenske uprizoritve Hugo Wolf med zvezdami. Ekipno in posamično je dosegala odlične rezultate na mednarodnem plesnem festivalu OPUS 1 v Ljubljani ter na šolskem plesnem festivalu, kjer so plesalke leta 2018 dosegle zlato priznanje. Njen najodmevnejši rezultat je 2. mesto na mednarodnem plesnem festivalu v Pragi novembra 2018 v kategoriji jazz balet. Maja 2019 je na mednarodnem tekmovanju v Mariboru dosegla elitno srebrno priznanje v kategoriji show dance, oktobra 2019 pa je prejela tudi zlato priznanje na državnem plesnem tekmovanju. V teh letih je tako odplesala na več kot 25 prireditvah in tekmovanjih.

Kaja je tudi tekmovalka s tremi priznanji na državnih tekmovanjih iz zgodovine. Kot mlada raziskovalka novejše zgodovine je prejela nagrado za svojo raziskovalno nalogo na temo Stoletje spreminjanja naših meja, ki jo je za šolsko leto 2018–2019  razpisal Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Eustory. Nagrada je bila udeležba na poletni akademiji za mlade Eustory v Berlinu, a tja ni odpotovala, ker je bila istočasno del naše ekipe v mednarodni izmenjavi z Japonsko. Sodelovala je na pogovoru pri predsedniku države ter bila od začetka članica uredniškega odbora gimnazijskega spletnega časopisa Eye Catcher v angleškem jeziku.

Kot naša predstavnica v dijaškem parlamentu spodbuja mlade k političnemu udejstvovanju, saj je, kot pravi sama, »prihodnost v mladih rokah.« Tudi zato naj ji bo nagrada Gimnazije Slovenj Gradec priznanje in hkrati vzpodbuda za njeno prihodnje zelo vsestransko delo.

Zala Breznik Domej je bila vsa štiri gimnazijska leta odlična dijakinja in aktivna ustvarjalka v gimnazijskem kulturnem društvu Spunk. Kot recitatorka in povezovalka je bila v tem času del vseh zaključnih prireditev Festivala mlade literature Urška. Z multimedijskim performansom Kričimo iz prgišča napak so leta 2018 odlično nastopili v Kinu Šiška v Ljubljani. Med njene posebne dosežke lahko štejemo nastop v recitalu ob otvoritvi razstave Adijo, vera v sanje v Koroški galeriji likovnih umetnosti ter številne druge nastope na različnih kulturnih prireditvah. Njen nov izziv je bila naslovna vloga v gledališko-glasbeno-plesni predstavi Deklica z vžigalicami, s katero so člani gimnazijskega kulturnega društva Spunk nastopili po številnih krajih v naši regiji. Z gledališko predstavo Igra Studia A Aleksandra Čaminskega pa se je Zala skupaj s tremi soigralci z naše Gimnazije uvrstila tudi v finale lanskega Linhartovega srečanja amaterskih gledaliških skupin Slovenije v Postojni.

Naj bo nagrada Gimnazije Slovenj Gradec Zali Breznik Domej poklon in vzpodbuda njenemu vsestranskemu delu ter kulturni ustvarjalnosti tudi v prihodnje.

 

NAGRADA ŠPORTNIK IN ŠPORTNICA 21. GENERACIJE GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC

Rok Pogorevc je vrhunski športnik in član Judo kluba Acron Slovenj Gradec. Med njegove najpomembnejše rezultate sodijo: 1. mesto v kategoriji do 100 kg na državnem mladinskem prvenstvu 2020, 1. mesto v kategoriji do 100 kg na državnem članskem prvenstvu 2019, isto leto je dosegel 1. mesto na državnem prvenstvu tudi med mlajšimi člani in med mladinci, bil je 1. v kategoriji do 90 kg na kadetskem državnem prvenstvu 2018, dosegel je 1. mesto v kategoriji do 100 kg in ekipno 1. mesto na državnem srednješolskem prvenstvu v Velenju 2019, 1. mesto v kategoriji do 90 kg in ekipno 2. mesto na državnem srednješolskem prvenstvu v Slovenj Gradcu 2017, 1. mesto v kategoriji do 90 kg na državnem srednješolskem prvenstvu v Kopru in še veliko drugih odličnih dosežkov na različnih tekmovanjih.

Seveda pa imajo posebno težo njegovi mednarodni rezultati: na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu je osvojil 5. mesto, na tekmovanju za evropski pokal v Zagrebu je dosegel prvo zgodovinsko zmago za slovenjgraški klub, bil je 1. na mednarodnem turnirju v Rigi v Latviji, dosegel je bronasto medaljo na mednarodnem kadetskem pokalu v Fallonici. Tako je v njegovi zbirki že ogromno zlatih, srebrnih in bronastih medalj z mednarodnih in državnih tekmovanj in verjamemo, da se bo zbirka le še bogatila.

Rok je bil razglašen za najboljšega slovenskega judoista leta 2018 do 18 let, leto kasneje pa je postal tudi športnik leta v Mestni občini Slovenj Gradec.

Naj bo nagrada Športnik 21. generacije na Gimnaziji Slovenj Gradec Roku Pogorevcu vzpodbuda za njegovo vrhunsko nadaljnjo športno kariero in za uspešno študijsko pot. 

 

 

Lana Verhovnik je vrhunska atletinja in članica Atletskega kluba Slovenj Gradec. Kot metalka krogle je dosegla 1. mesto na področnem tekmovanju v Celju leta 2017 in 2018, bila 3. na državnem srednješolskem prvenstvu v Mariboru, 4. na državnih srednješolskih tekmovanjih v Celju in Mariboru ter dosegla 1. mesto na Atletskem pokalu Slovenije v Velenju 2018, 4. mesto na dvoranskem državnem prvenstvu za mlajše mladinke v Slovenski Bistrici 2017 in 7. mesto na državnem članskem dvoranskem prvenstvu v Novem mestu 2019. Ves čas je tekla tudi v štafeti 4 x 100 metrov, kjer je ekipa Gimnazije Slovenj Gradec leta 2019 osvojila 2. mesto na državnem srednješolskem prvenstvu v Mariboru.

Kot metalka diska je leta 2018 na Atletskem pokalu Slovenije v Velenju dosegla 2. mesto ter v Celju osvojila bronasto medaljo (z metom preko 40 metrov, ki jo je uvrstil med najboljše mlajše mladinke v Evropi). Na Prvenstvu Slovenije za mladince in mladinke U20, ki je potekalo junija 2019 v Novem mestu, je Lana v metu diska spet osvojila odlično 3. mesto, julija pa je kot članica starejše mladinske reprezentance Slovenije U20 nastopila na peteroboju mladinskih reprezentanc (Češka, Hrvaška, Madžarska, Slovaška, Slovenija) v Madžarskem Gyoru in v metu diska dosegla 6. mesto.

Lani je spremenila atletsko disciplino in postala odlična tekačica. Tako je na Dunaju januarja letos na mednarodnem članskem dvoranskem atletskem mitingu dosegla 10. mesto z osebnim rekordom v teku na 400 m, na Prvenstvu Slovenije za U20 februarja 2020 v Novem mestu pa je z ekipo Atletskega kluba Slovenj Gradec (v kateri so same naše gimnazijke) dosegla 3. mesto v štafeti 4 x 400 m.

Naj ji bo nagrada Športnica 21. generacije na Gimnaziji Slovenj Gradec vzpodbuda za njeno nadaljnjo športno kariero in za uspešno študijsko pot.
 

Šolsko leto 2018/2019

NAGRADA ŠPORTNICA 20. GENERACIJE NA GIMNAZIJI SLOVENJ GRADEC

 Veronika Pisnik

Vzorna, marljiva, skromna, vestna in poštena, samostojna in odgovorna. Ne le kot dijakinja, čeprav jo omenjene lastnosti odlikujejo tudi vsa štiri leta gimnazijskega dela. Športnica z izjemno osebnostjo. Vse od prihoda na Gimnazijo sta njeno pot zaznamovala trdo delo in predanost atletiki. Svoje uspehe v atletiki Veronika niza od začetka šolanja, formo pa iz leta v leto stopnjuje.
Naj v nadaljevanju izpostavimo nekaj njenih večjih uspehov. Veronika je bila že v prvem letniku ena od finalistk na državnem tekmovanju srednjih šol v atletiki. Na atletskem ekipnem področnem tekmovanju v Celju je štafeta 4 x 100 m z Veroniko Pisnik v sestavi vsa štiri leta posegala po najvišjih mestih. V teku na 400 metrov je na Prvenstvu Slovenije in na Atletskem pokalu Slovenije za mlajše mladince in mladinke obakrat osvojila 4. mesto ter 5. mesto na Atletskem pokalu Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke v teku 100 m z ovirami. Eden njenih največjih uspehov je bil nastop v slovenski reprezentanci, kjer je Veronika v disciplini 400 m leta 2017 nastopila na 35. Brixia mitingu. Veronika je tekmovala tudi na mednarodnih tekmovanjih, kjer je v disciplini teka na 60 metrov in 400 metrov posegala po uvrstitvah med 3. in 7. mestom. Februarja 2019 je v Novem mestu na dvoranskem članskem državnem prvenstvu v atletiki v konkurenci 270 atletinj Veronika v teku na 400 metrov zasedla 4. mesto z novim osebnim rekordom. Letošnje leto je na državnem srednješolskem prvenstvu v atletiki v Mariboru postala še državna podprvakinje v štafeti 4 x 100 m.

Naj ji bo nagrada Športnica 20. generacije na Gimnaziji Slovenj Gradec vzpodbuda za njeno nadaljnjo športno kariero in za uspešno poklicno pot.

NAGRADA ŠPORTNIK 20. GENERACIJE NA GIMNAZIJI SLOVENJ GRADEC

Vinko Prevolšek

Športnik z veliko začetnico. Vztrajen, marljiv, nepopustljiv. Spoštljiv, skromen in vljuden dijak. Izjemen judoist, ki nas je vsa štiri leta srednjega šolanja navduševal s številnimi uspehi na domačih in mednarodnih tekmovanjih.

Naj v nadaljevanju izpostavimo njegove največje in številne uspehe. Vinko je zmagovalec več kot 15 slovenskih pokalov med mladinci in kadeti. Je trikratni kadetski in dvakratni mladinski državni prvak. Na članskem državnem prvenstvu je osvojil 2. in 3. mesto. Je tudi zmagovalec in večkratni medaljist domačega in mednarodnega turnirja Koroška Open. Vinko se je redno udeleževal tudi mednarodnih tekmovanj, na katerih je prav tako dosegal izjemne uspehe. Tako je že v 1. letniku postal zmagovalec mednarodnega turnirja v judu na Japonskem v kategoriji kadetov do 18 let. V 3. letniku je osvojil naziv evropski članski prvak v kazahstanski borilni veščini Qazaq Kuresi. V času šolanja na Gimnaziji je osvojil tudi 3. mesto na evropskem kadetskem pokalu v Zagrebu in 7. mesto na olimpijskih igrah mladih na Madžarskem.
Vinko Prevolšek je marca letos postal športnik leta med mladinci v Mestni občini Slovenj Gradec. V tem letu je na državnem srednješolskem tekmovanju v judu v Velenju v ekipi z Nacetom Herkovičem in Rokom Pogorevcem zmagal v svoji kategoriji in postal tudi državni ekipni prvak.  S tremi zlatimi odličji in brez izgubljene borbe so fantje z Vinkom poskrbeli, da je Gimnazija Slovenj Gradec osvojila skupno prvo mesto med dijaki vseh slovenskih srednjih šol.

Naj mu bo nagrada Športnika 20. generacije na Gimnaziji Slovenj Gradec vzpodbuda za njegovo nadaljnjo športno kariero in za uspešno poklicno pot.
 

HANA KLANČNIK

Hana Klančnik je vsestranska in odlična dijakinja, ki je v štirih letih dokazala, da lahko tudi kot gimnazijka uspešno povezuje svoje šolsko in obšolsko delo. Je prejemnica več bronastih in srebrnih priznanj iz tekmovanj srednješolcev v znanju matematike, logike, biologije in sladkorne bolezni ter prejemnica zlatega priznanja na bralnem tekmovanju iz italijanskega jezika.

Vsa štiri leta šolanja je tudi aktivna prostovoljka, vključevala se je skorajda v vse dejavnosti, pomagala je tako predšolskim otrokom kot tudi osnovnošolcem, srednješolcem in tistim najstarejšim. Bila je pobudnica več idej ter oseba, ki je s svojo pozitivno naravnanostjo do življenja in dobro voljo navdušila in polepšala dan marsikomu. Vselej je svoje znanje, ki ga je vpletala v prostovoljno delo, znala odlično prilagoditi ciljni skupini in ga z zanosom ter spoštovanjem do tistih, s katerimi je sodelovala, delila mednje.

Njen največji prispevek pa je vezan na delovanje v Gimnazijskem kulturnem društvu Spunk. Kot recitatorka in povezovalka programa je sodelovala na številnih šolskih in izvenšolskih prireditvah. Vsa štiri leta je bila ena ključnih recitatork in povezovalk Festivalov mlade literature Urška. S projektom Kričimo iz prgišča napak v času so nastopili tudi v Kinu Šiška v Ljubljani. Kot deklamatorka v predstavi Posuto mesto je nastopila po številnih krajih Mislinjske in Dravske doline. Aktivno je sodelovala tudi v filmskem laboratoriju z režiserjem Tomom Novoselom, kjer so ustvarili igrano-dokumentarni film Srečno, Spunk, odigrala pa je tudi naslovno vlogo v predstavitvenem filmu o Slovenj Gradcu.

Hana Klančnik je s svojim delom močno zaznamovala dogajanje na šoli in ob njej, zato naj ji bo nagrada Gimnazije Slovenj Gradec vzpodbuda za njeno nadaljnje vsestransko delo ter za uspešno akademsko pot.

ALMA KOŠAN

Zelo vsestranska in odlična dijakinja je neverjetno odgovorna in zrela. Tista, ki je vedno odgovarjala z nasmehom in priskočila na pomoč. Tista, na katero si se vedno lahko zanesel. Svoje znanje, umetniško nadarjenost, sposobnosti na različnih področjih, predvsem pa humanost  je vseskozi dokazovala na različnih tekmovanjih, kulturnih prireditvah na šoli in izven nje. Znanje je zajemala s sprejemanjem novih perspektiv, pri čemer jo je vedno usmerjalo zelo odgovorno razmišljanje o prihodnosti. Zaznamujeta jo izjemna empatija  in ljubezen do sočloveka in narave, še posebej do živali. Z izbrano smerjo študija bo to svojo ljubezen lahko negovala dalje.

Ogromno svoje mladostne energije je vložila v ples. Z ustvarjanjem v plesni skupini (Vz)gib Gimnazije Slovenj Gradec je začela po prihodu na Gimnazijo pod mentorstvom Mateje Rožič. Poleg nastopanja na številnih šolskih prireditvah in dobrodelnih koncertih, je skupaj s soplesalkami sodelovala na Festivalu mlade literature Urška, na Tednu ljubiteljske kulture ter najrazličnejših drugih prireditvah. Vsako leto so se udeleževale tudi območnega srečanja plesnih skupin in se kasneje, po izboru selektorjev, uvrščale na regijska srečanja. Na državnem šolskem plesnem festivalu so se uvrščale na prva štiri mesta v plesni produkciji in zelo visoko tudi v skupini posamezno. Dve leti je odlično nastopala v naši glasbeno-plesni predstavi Projekt 96, ki je nastala skupaj z glasbeno šolo Gvido ob dvajsetletnici Gimnazije in so jo ponovili več kot dvajsetkrat po različnih krajih v Sloveniji in na gostovanju v Pliberku. Prav tako je kot plesalka nastopila v predstavi Posuto mesto, s katero smo predstavili naše raznovrstno kulturno ustvarjanje gimnazijskega kulturnega društva Spunk po različnih krajih Mislinjske in Dravske doline.

Kaj vse zmore mlad ustvarjalec, dokazujeta dve njeni zlati priznanji v letošnjem šolskem letu, ki ju je kot maturantka dosegla na državnem tekmovanju iz Ekokviza na temo Podnebje in energija ter na državnem plesnem festivalu Živa, kjer sta nastopili skupaj s sošolko Nejo Konečnik v skupini za sodobni ples. Je tudi avtorica fotografske razstave s premislekom o holokavstu. Naj bo nagrada Gimnazije Slovenj Gradec Almi Košan poklon in vzpodbuda njenemu vsestranskemu delu tudi v prihodnje.

MIHA RAZDEVŠEK

Njegova velika ljubezen je naravoslovje, a ker je zelo vsestranski, je teh ljubezni še veliko več.  Že od vstopa v srednjo šolo je eden izmed naših najuspešnejših dijakov. V 1. letniku je na državnih tekmovanjih iz znanj osvojil kar neverjetnih 6 bronastih, 1 srebrno in 3 zlata priznanja – dosežek, ki ga je skoraj nemogoče ponoviti. To pa velja tudi za učni uspeh, saj je vsa leta imel vse ocene zaključene odlično.

Njegovo široko razgledanost dokazujejo srednješolska tekmovanja iz znanj, kjer je priznanja dosegal na državnih tekmovanjih iz materinščine za Cankarjevo priznanje, pri zgodovini, matematiki, logiki, biologiji, v znanju o sladkorni bolezni, nemščini ter seveda kemiji, ki je bila ves čas njegova posebna izbira in je vsako leto osvojil Preglovo plaketo – od tega tri zlate. V štirih letih je tako osvojil 28 bronastih, srebrnih in zlatih priznanj. V okviru državnega projekta RAST, ki je namenjen nadarjenim dijakom, je sodeloval na enotedenskem raziskovalnem taboru v Petnici v Srbiji. Je pa tudi odličen športnik, ki je kot član naše gimnazijske judoistične ekipe postal državni podprvak na srednješolskem prvenstvu leta 2018.

Njegova razredničarka in profesorica kemije je o njem zapisala: »Prijazen, vljuden, tipičen naravoslovec, kot si ga naravoslovci lahko samo želijo.« In takšnih vsestranskih in odgovornih ljudi si želi vsaka stroka.

Ponosni smo, da je vse to in še več uspelo doseči dijaku naše Gimnazije. Ker se zavedamo njegovega z besedami težko opisljivega prispevka Gimnaziji Slovenj Gradec, naravoslovne nadarjenosti in vsestranske angažiranosti, postaja danes dobitnik nagrade Gimnazije Slovenj Gradec. Nagrada naj bo vzpodbuda za njegovo akademsko prihodnost.

Šolsko leto 2016/2017

Ana Frühauf, Kaja Krautberger, Iza Sila in Gaja Triglav – članice plesne skupine Gimnazije Slovenj Gradec

Njihova velika ljubezen je ples. Z ustvarjanjem v novi plesni skupini Gimnazije Slovenj Gradec so začele v šolskem letu 2013/2014 pod mentorstvom Mateje Rožič – v letu, ko so postale dijakinje naše šole.
V treh letih se je podoba skupine vsako leto spremenila s prihodom novih in odhodom starih dijakinj. Poleg nastopanja na šolskih (dvajseta obletnica Gimnazije, zaključne prireditve, nastop skupine Help! A Beatles Tribute, dobrodelni koncerti) in občinskih (festival Urška, otvoritev Tedna ljubiteljske kulture, Flashmob) prireditvah, so se vsakoletno udeleževale območnega srečanja plesnih skupin in se kasneje, po izboru selektorjev, uvrščale na regijska srečanja. V letošnjem šolskem letu 2016/2017 so plesalke odlično nastopile v naši glasbeno-plesni predstavi Projekt 96, kjer so plesale na več kot dvajsetih predstavah po Sloveniji in na gostovanju v Pliberku. Prav tako so v sklopu Spunka sodelovale v projektu Posuto mesto, s katerim smo predstavili naše raznovrstno kulturno ustvarjanje po različnih krajih ter pred osnovnošolci Mislinjske in Dravske doline.
Na Šolskem plesnem festivalu – državnem tekmovanju v šolski plesni produkciji, so leta 2014 zasedle 3. mesto, leta 2016 4. mesto in letos v Celju 2. mesto.
Naj jim bo letošnja dvanajsta nagrada Gimnazije Slovenj Gradec priznanje za njihovo štiriletno delo in dosežke ter vzpodbuda za uspešno plesalsko prihodnost.


Šolsko leto 2016/2017

EVA ČODERL

Vsestranska in odlična dijakinja je v štirih letih dokazala, da lahko tudi kot gimnazijka uspešno povezuje svoje šolsko in obšolsko delo.
Vsa leta je bila predsednica svojega razreda, zadnja leta pa tudi predsednica dijaške skupnosti. Je aktivna predstavnica naše Gimnazije v Dijaški organizaciji Slovenije in tudi članica slovenskega dijaškega parlamenta.
V svetu zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, ki ima dva predstavnika dijakov vseh šol našega centra, je tri leta zastopala interese dijakov Gimnazije.
Kot recitatorka in povezovalka programa je sodelovala na različnih šolskih in izvenšolskih prireditvah, sodelovala v gledališko-ulični predstavi Posuto mesto, v vizualnem performansu Vojna ni mir, kot violinistka pa s komorno godalno zasedbo občasno spremljala nastope pevskega zbora Mismomi.
Naj ji bo nagrada Gimnazije Slovenj Gradec vzpodbuda za njeno nadaljnje vsestransko delo ter za uspešno akademsko pot.

Šolsko leto 2015/2016Karin Šnabl

Njena velika ljubezen je dramska igra. Začelo se je že v osnovni šoli, kjer je z vlogo v Feydeaujevi drami Krojač za dame v dramski skupini za odrasle v Črnečah nastopala dve leti. V isti skupini je v Ionescovi Učni uri z glavno vlogo učenke nastopala po različnih domačih in tujih odrih.
S prihodom na našo Gimnazijo se je srečala s Spunkom in mentorjem profesorjem Andrejem Makucem. Kot povezovalka, bralka, recitatorka in deklamatorka je nastopila na več desetih javnih prireditvah Javnega sklada za kulturne dejavnosti, različnih kulturnih ustanov ter naše Gimnazije. Sodelovala je na Mednarodni poletni gledališki delavnici v Izoli leta 2014 ter nastopila v odlični gimnazijski predstavi 5 x NE, kjer je odigrala vlogo Karin. Sodelovala je tudi v dveh filmskih projektih režiserja Toma Novosela. Kratki film Rezbar, v katerem je odigrala vlogo študentke, je sodeloval že na dvajsetih mednarodnih festivalih in prejel nekaj nagrad.
V tem letu je nastopila v kar dveh gledaliških predstavah. Vloga služkinje v komediji dramske skupine Kulturnega društva Črneče Ojoj, tašča je spet živa ter glavna vloga Maše v predstavi Vladimir sta ji prinesli tudi največji uspeh, saj je prejela nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo na Linhartovem srečanju – Festivalu gledaliških skupin Slovenije 2016. Naj ji bo letošnja enajsta nagrada Gimnazije Slovenj Gradec priznanje za njene dosedanje dosežke ter vzpodbuda za uspešno igralsko prihodnost.

Šolsko leto 2014/2015


Maja Pogorevc

Naša maturantka in najhitrejša gimnazijka v zgodovini naše Gimnazije. Njena velika ljubezen je atletika. Članica Atletskega kluba Slovenj Gradec je od leta 2007. Njeno nadarjenost je razvijal atletski trener Uroš Verhovnik.

V letu 2013 je osvojila tri naslove državne prvakinje in naslov pokalne atletske prvakinje. Dvakrat je bila državna srednješolska prvakinja v teku na 400 metrov. Lani je bila na svetovnem mladinskem prvenstvu v ameriškem Oregonu na 16. mestu. Junija 2015 je na ekipnem evropskem članskem prvenstvu v Bolgariji dosegla edini slovenski odmevni uspeh z drugim mestom v teku na 400 metrov ter osebnim rekordom 53,90. S tem dokazuje svoj hiter napredek in napoveduje odlične rezultate tudi v prihodnje. Dve leti zapored je bila športnica leta v Mestni občini Slovenj Gradec.

Avgusta odhaja na študij v Kalifornijo. Naj ji bo letošnja deseta jubilejna nagrada Gimnazije Slovenj Gradec priznanje za njene dosedanje dosežke ter vzpodbuda za uspešno športno prihodnost.

Šolsko leto 2013/2014


Lovro Kotnik

Njegova velika ljubezen je naravoslovje. To je vseskozi dokazoval pri pouku ter na šolskih in državnih tekmovanjih: 11 bronastih, 7 srebrnih in 1 zlato priznanje. Leta 2012 je na 10. evropski naravoslovni olimpijadi v Litvi s slovensko srednješolsko ekipo osvojil bronasto medaljo.
Tri leta je bil predstavnik dijakov gimnazije v Svetu zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec. Kot povezovalec programov je nastopal na naših prireditvah, svojo ljubezen do glasbe pa dokazoval kot pevec in glasbenik v gimnazijski glasbeni skupini. Vsa leta je bil član pevskega zbora Mismomi, zadnje leto pa sodeluje tudi v pevskem zboru Carinthia Cantat.
Nagrada je priznanje za vse narejeno in naj bo tudi vzpodbuda za njegovo akademsko prihodnost.

Katarina Čas

Je vsestranska dijakinja – prostovoljka, odličnjakinja, predsednica razreda in upornica. Kot prostovoljka je vsa štiri leta razdajala svoje znanje vsem, ki so jo potrebovali, tudi osnovnošolcem. V delo z njimi je vnašala svojo človeško dimenzijo ter kot prava mentorica pomagala graditi njihovo pozitivno podobo.
V letošnjem letu je ob nerazumnem uvajanju novega zakona o štipendiranju s sošolko Ajdo začutila, kaj pomeni biti boj z mlini na veter, saj v dialogu z državno administracijo do danes ni dobila ustreznega odgovora, kako lahko ministrstvo ob sprejemu novega zakona njegova določila že krši. Upornica z razlogom, torej.
In ne nazadnje – je deklarirana ljubiteljica živali. Svojega poslanstva ne dojema samo zasebno, v skrbi za svojo žival, temveč kritično in angažirano. Tri leta povsem samoiniciativno sodeluje z Društvom proti mučenju živali Koroške in organizira zbiranje pomoči med dijaki naše Gimnazije.
Takih ljudi bi moralo biti med nami čim več.

Martina Konečnik in Neža Krenker

Naša gimnazija slovi po kulturni ustvarjalnosti svojih dijakov. Prevladujejo glasbeniki, gledališčniki, likovni ustvarjalci ter literati. Naš lanski projekt Iz ateljejev – Oko in roka je prinesel nekaj povsem novega – z besedo in sliko je predstavil deset koroških likovnih umetnikov. Fotografske utrinke iz njihovih ateljejev je odlično upodobil naš lanski maturant Jure Horvat. Portreti in trenutki iz ustvarjalnosti koroških likovnikov so bili razstavljeni v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Ob razstavi je izšel katalog, ki je zaokrožil projekt tako, da je v pisani besedi in sliki razgrnil skrivnost ustvarjanja vseh povabljenih umetnikov.
Mentorsko delo z vsemi ustvarjalci projekta pa je koordiniral profesor Andrej Makuc.
Nagrado Gimnazije Slovenj Gradec sta avtorici besedila prejeli za dosežek v knjižni obliki Iz ateljejev – Oko in roka.

Šolsko leto 2012/2013Nika Lušnic

Vsestranska dijakinja in članica različnih sekcij gimnazijskega kulturnega društva Spunk. Začelo se je že kar z njenim prihodom na Gimnazijo, ko se je uveljavila z vlogami voditeljice, recitatorke in igralke. Tako je na srečanjih mladih literatov Slovenije Urška nastopila štirikrat. V velikem gledališkem projektu 5fantkov.si je kot igralka imenitno interpretirala vlogo fantka Jurija, nastopila pa je tudi v predstavi EKO MD KULT. Kot deklamatorica je poleg festivalov Urška soustvarjala tudi recitale Žive besede, Dan upora ter Brez rokavic, posebnih mask in strahu. Skupaj je sodelovala v devetih kulturniških projektih in opravila 49 nastopov.

Vid Jamnik

Njegova velika ljubezen je glasba. Velja za enega najbolj talentiranih mladih glasbenikov v tem delu Evrope. Nižjo glasbeno šolo – smer tolkala, je končal leta 2007 na Ravnah na Koroškem, šolanje pa nadaljeval na jazz oddelku glasbenega konservatorija v Celovcu. Kot zmagovalec mednarodnega tekmovanja mladih glasbenikov Euritmia v Italiji je dokazal, da mu tudi klasična glasba ni tuja, a vseeno jazz ostaja njegova prva ljubezen.
Zadnja leta je reden gost mnogih poletnih šol in drugih delavnic v Sloveniji, na Hrvaškem, Italiji, Avstriji in Švici, ki so jih vodili priznani glasbeniki, kot so David Friedman, Dave Samuels, Lewis Nash, Nebojša Jovan Živković. Kot gost je veliko nastopal s triom svojega mentorja in priznanega hrvaškega vibrafonista Boška Petrovića ter tudi z mnogimi svetovno uveljavljenimi zasedbami, kot je Godalni orkester Dunajskih simfonikov ali svetovno priznani violinist Stefan Milenković. Svoj študij bo nadaljeval v Bostonu v Združenih državah Amerike.

Šolsko leto 2011/2012MATALAJA (Lara Sedar, Maja Krebl, Tanja Klančnik in Polona Šavc)

Glasbeno skupino druži ljubezen do glasbe. V dobrem letu se je oblikovala njihova prepoznavna podoba. S trdim delom so ob podpori mentorjev uspeli posneti dva glasbena projekta: kompilacijski CD Uršljanske, ki je izšel lani, ter zvočno knjigo Le včasih tiho vzdigne se zavesa z zenic, ki je izšla ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku. Na zgoščenki je 12 pesmi uglasbene evropske poezije v 12 evropskih jezikih. Zahtevno delo je bilo opravljeno odlično in dosežek je eden pomembnejših prispevkov v okviru kulturnega dogajanja v projektu Evropska prestolnica kulture 2012.

Marko Panjek

Njegova velika ljubezen je naravoslovje in kulturno ustvarjanje. A njegova ljubezen je verjetno tudi šola, saj je v njej v zadnjih štirih letih preživel ogromno časa – v Spunku, v knjižnici, na različnih prireditvah, na tekmovanjih, na izmenjavah, pri izvenšolskih dejavnostih itd.
Že od vstopa v srednjo šolo je bil eden izmed naših najuspešnejših dijakov. S svojo odličnostjo in logično-analitičnim razmišljanjem je tako profesorje kot sošolce presenečal in navduševal predvsem v naravoslovnih predmetih. Njegovo naravoslovno nadarjenost potrjuje kar 35 zlatih, srebrnih ali bronastih priznanj s področja matematike, fizike, kemije, biologije in geografije, ki jih je dosegel na državni ravni. Je tudi avtor več raziskovalnih prispevkov z omenjenih področij.
S pripravljenostjo za sodelovanje, marljivostjo in iznajdljivostjo ter z bogatim znanjem s področja tehnologij pa je pomembno zaznamoval tudi obšolsko delo. Vsa štiri leta šolanja je tako bil nepogrešljiv član tehnične ekipe številnih projektov, prireditev in ostalih dogodkov, ki so tekli v okviru šole.

Šolsko leto 2010/2011Jernej Špalir

Njegova velika ljubezen je šah – »kraljevska igra«, ki zahteva od igralca veliko potrpljenja in vrhunsko znanje. To je vsa štiri gimnazijska leta dokazoval s tekmovanji na turnirjih po slovenskem in avstrijskem delu Koroške, na državnih srednješolskih tekmovanjih, na državnih mladinskih prvenstvih, kot član slovenske mladinske reprezentance pa že tudi na evropskem in svetovnem mladinskem prvenstvu.
Na srednješolskem državnem prvenstvu je naši Gimnaziji leta 2008 priboril 5 mesto, leta 2009 1. mesto, leta 2010 1. mesto in leta 2011 2. mesto. Na mladinskem državnem prvenstvu do 16 let je bil leta 2008 4., na mladinskem državnem prvenstvu do 18 let leta 2009 9., leta 2010 pa je postal državni prvak. Istega leta je na mladinskem državnem prvenstvu do 20 let bil 5., na evropskem prvenstvu pa s slovensko državno reprezentanco 5. Za svoje športne dosežke je dobil leta 2008 in 2009 priznanje Mestne občine Slovenj Gradec, leta 2010 pa je postal športnik leta v mladinski kategoriji v Mestni občini Slovenj Gradec.

Jernej Fink

Je eden najuspešnejših dijakov, ki so bili vpisani na našo Gimnazijo. Vsestranska angažiranost v šolskih in obšolskih aktivnostih, izjemna iniciativnost in strokovnost, vedoželjnost, strpnost ter pripravljenost za sodelovanje so njegove najbolj izstopajoče lastnosti. Bl je idejni pobudnik različnih aktivnosti v šolski dijaški skupnosti; vodja več dijaških ekip, ki so sodelovale na različnih radijskih in televizijskih oddajah v slovenskem prostoru; je eden izmed dijakov mentorjev v mreži dijaške samopomoči; je avtor in vzdrževalec spletne strani prostovoljnega projekta Z roko v roki ter nepogrešljiv član ekipe za šolski letopis.
Med njegovimi najbolj izstopajočimi dosežki velja poleg priznanj iz znanja angleščine, kemije in fizike posebej omeniti številne odlične uvrstitve na več državnih in mednarodnih debatnih turnirjih, ki jih je dosegel tako posamično kot ekipno. Slednje dokazuje tudi njegova uvrstitev v slovensko nacionalno ekipo, v kateri je uspešno sodeloval na Evrazijskem srednješolskem debatnem prvenstvu v Istanbulu ter na svetovnem srednješolskem prvenstvu v debati na Škotskem.

Šolsko leto 2009/2010


Zala Krajnc, Katarina Slemenik, Katja Smolar in Zala Založnik – ženski del glasbene skupine Franc&Roses

Njihova intenzivna kulturna ustvarjalnost se je začela že ob prihodu na Gimnazijo Slovenj Gradec. Takoj so se začeli nastopi na vsakoletnem Festivalu mlade slovenske literature Urška v Slovenj Gradcu, na naših kulturnih večerih in v številnih projektih gimnazijskega kulturnega društva Spunk.
Njihov največji vokalno-instrumentalni projekt so bile OBUJENKE. Avtorska glasba ter odlično izvedeni glasbeni in vokalni aranžmaji so kar vabili publiko in že prve nastope si je ogledalo okrog tisoč obiskovalcev/poslušalcev. Naslednja šolska leta so bila le še intenzivnejša, saj je skupina izpeljala skupaj 47 nastopov, ki jih je videlo in slišalo 6065 poslušalcev. Podatek, ki se ga ne bi branila nobena profesionalna glasbena skupina.
Snemanje v MKC in v studiu Melopoja je prineslo novembra leta 2009 njihov največji dosežek – zgoščenko Ni perfektno – je pa špica. Uglasbitev uršljanske poezije ter kanona slovenske in svetovne poezije je vsekakor prispevek, ki bo ostal del širše slovenske kulturne ustvarjalnosti.

Šolsko leto 2008/2009Zala Čas

Naša prostovoljka in dijakinja z velikim srcem. V lanskem šolskem letu je na naši šoli pričela delovati mreža medosebne pomoči. Vanjo so vključeni dijaki, ki želijo izboljšati svojo učno uspešnost, kot tudi tisti, ki z veliko mero nesebičnosti, empatije in prijaznosti delijo svoje znanje ter so pripravljeni pomagati svojim sošolcem, sosošolcem pri učenju. Ona je zagotovo dijakinja, ki jo je treba pri tem posebej izpostaviti. Najsi bo to zgodnje jutro, popoldan, večer in tudi sobota, vedno znova in znova je s svojim znanjem in številnimi spodbudami v najbolj ključnih trenutkih pri učenju različnih predmetov pomagala marsikateremu so(so)šolcu iz Gimnazije. Vedno je verjela vanje, v njihov uspeh in prav nikoli ni niti za trenutek obupala. Za vsakega izmed dijakov se je prav posebej potrudila, kar se je vedno znova potrjevalo na njihovih učnih dosežkih in pripravljenosti za delo. Dijakom je ponudila in dala bistveno več kot le znanje. S svojim odnosom do dela in prijateljev, angažiranostjo in uspešnostjo na šolskem področju ter vselej pripravljenostjo prisluhniti drugemu je vsem njim in tudi drugim dijakom predstavljala vzor in tisti “tapravi” vrstniški model. Nagrada naj bo vzpodbuda, da svoj delovni in prijateljski zanos gradi in neguje tudi v prihodnje.

Petra Rižnik

Odlična dijakinja četrtega letnika. Zgodi se redko, a njej je to uspelo. Vse predmete v vseh štirih letih šolanja je imela zaključeno odlično (5).
Če bi jo morali opisati z nekaj besedami, bi zapisali takole: pridna, marljiva, vestna, vztrajna, natančna, poštena, prepričljiva. Čeprav se je vsa štiri leta uspešno udeleževala različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanj, je v zaključku srednješolskih let, v četrtem letniku, njena odličnost še dodatno izstopila. Na državnem tekmovanju iz kemije je osvojila zlato Preglovo plaketo, s svojo maturitetno seminarsko nalogo pri predmetu psihologija, Otroški strahovi, pa je sodelovala tudi na natečaju Mladi raziskovalci Koroške. Po odličnem zagovoru naloge, ki se po strokovnosti in zahtevnosti vsebine že bolj približuje diplomskemu delu, je bila predlagana za državno tekmovanje, v izbirnem postopku pa je nato dosegla bronasto priznanje. Navdih za svojo odlično delo v šoli morda črpa tudi iz glasbe. Ob uspešno končani nižji glasbeni šoli, kjer se je učila igrati klavir, in zdajšnjem igranju orgel je od leta 2001 tudi članica glasbene Orffove skupine Orffstars. S skupino se udeležuje številnih državnih srečanj, pohvale in priznanja za dobro delo pa so mlade glasbenike popeljale tudi izven meja naše države.

Jernej Repas

Svoje izjemne dosežke pričel nizati že v prvem letniku. V tem slogu je nadaljeval tudi v drugem. V svojih prvih dveh gimnazijskih letih je tako osvojil štiri bronasta, pet srebrnih in štiri zlata priznanja s področja matematike, logike, fizike, kemije, zgodovine, geografije in nemščine. Že tedaj je s svojo odličnostjo in izjemno vsestransko nadarjenostjo navdušil celotni učiteljski zbor Gimnazije Slovenj Gradec. Čeprav takrat šele dijak drugega letnika, je za svoje izjemne dosežke prejel nagrado Gimnazije Slovenj Gradec. V obrazložitvi nagrade smo tedaj zapisali: »Nagrada naj mu bo vzpodbuda za nadaljnji dve leti dela na naši šoli in tudi za akademsko prihodnost.« Te besede je vzel zelo resno. V tretjem letniku je tako osvojil bronasto in srebrno priznanje iz fizike, bronasto in srebrno priznanje iz matematike, srebrno priznanje iz geografije ter srebrno Preglovo plaketo. Bil je udeleženec svetovnega tekmovanja mladih geografov na Slovaškem in osvojil bronasto medaljo. V četrtem letniku so kljub intenzivnim pripravam na maturo sledili še bronasto in srebrno priznanje iz matematike, srebrna Preglova plaketa, bronasto priznanje iz geografije, bronasto in srebrno priznanje iz logike ter izjemna uvrstitev v slovensko ekipo za kemijsko olimpijado na Univerzi v Cambridgeu v Veliki Britaniji, ki se je bo udeležil meseca julija.

Šolsko leto 2007/2008Eva Gradišnik

Vsestranska ustvarjalka je začela v našem Spunku, kjer je nastopila v projektu Osvobajanje svobode, kot recitatorka in konferasjejka je nastopila na Urški 2005 in 2006, vodila je recitala Od črke do črke čarovnija ter Nikoli nočem izgubiti tega vrta, kot besedovalka je sodelovala v velikem projektu Pesmi na sledi.
Eva je tudi aktivna članica plesne skupine (Vz)Gib. Kot voditeljica in povezovalka programa je vodila slovesnosti ob 10. obletnici naše Gimnazije, ob otvoritvi Višje šole Slovenj Gradec, maturantski ples Gimnazije Slovenj Gradec 2007, predstavitev pesniške zbirke Polone Moličnik S culico korakam v svet itd. Vsa leta je zelo uspešno zastopala svojo Gimnazijo na državnih tekmovanjih iz materinščine (za Cankarjevo priznanje) in letos dosegla v svoji skupini 4. mesto v državi.

Maruša Šteharnik

Naša dijakinja je članica C-ekipe slovenske državne reprezentance v alpskem smučanju in večino svoje energije vlaga v šport. V času, ko je bila naša gimnazijka, je dosegla naslednje odmevne športne rezultate: v letu 2005 je postala državna prvakinja v superveleslalomu ter bila druga na državnem prvenstvu v slalomu in veleslalomu; druga je bila v veleslalomu na mednarodnem tekmovanju v Italiji ter na tekmovanju v Zagrebu; v letu 2006 je dosegla drugo mesto na mladinskem državnem prvenstvu v veleslalomu in tretje mesto v superveleslalomu; v letu 2007 je bila prva na mladinskem državnem prvenstvu v veleslalomu, osma na olimpijskih igrah mladih v Španiji v veleslalomu in enajsta v slalomu ter dosegla prvo mesto na mednarodni tekmi v Italiji; v letošnji sezoni pa je v veleslalomu dosegla prvo mesto na tekmi FIS na Starem vrhu ter 3. mesto na tekmi FIS na Krvavcu.
Maruša je lani postala športnica leta Mestne občine Slovenj Gradec. Kljub velikim športnim naporom je v šoli dosegla odličen uspeh.

Šolsko leto 2006/2007Anja Ramšak

Vsestranska članica gledališke skupine Spunk – Talijin hram. Začelo se je že kar z njenim prihodom na Gimnazijo, ko se je uveljavila z vlogami voditeljice, recitatorke in pevke. Tako je na srečanjih mladih literatov Slovenije Urška nastopila štirikrat. V velikem gledališko-glasbenem projektu Pesmi na sledi je kot prva pevka imenitno interpretirala uglasbeno poezijo domačih in tujih avtorjev. Projekt je bil ponovljen dvaindvajsetkrat, posnet je bil na zgoščenko in na festivalu Transgeneracije v Cankarjevem domu v Ljubljani nagrajen kot najboljša srednješolska predstava.
Anja je kot naša gimnazijska sodelovala v enajstih kulturniških projektih, opravila 85 nastopov in posnela dve zgoščenki. Za svoje delo je prejela Bernekerjevo plaketo – najpomembnejše priznanje Mestne občine Slovenj Gradec za kulturno ustvarjalnost. Rezultat, ki uspe le najboljšim.

Jernej Repas

Naš dijak 2. letnika. Njegov svet sta matematika in fizika, odličen pa je tudi na številnih drugih področjih. Začel je že pred vpisom na našo gimnazijo, a tu vse narejeno le vedno znova potrjeval in dokazoval. Zlato priznanje iz matematike za leto 2006 (ob srebrnem in bronastem iz matematike), bronasto iz fizike ter zlato iz logike za leto 2006. Zlato priznanje iz matematike za leto 2007 (ob srebrnem in bronastem iz matematike), srebrno in bronasto priznanje iz fizike za leto 2007, srebrno priznanje na 6. državnem tekmovanju iz zgodovine 2007, nagrada na bralnem tekmovanju iz nemščine, srebrno priznanje iz logike ter predvsem 1. mesto (skupaj s sošolcema) in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz geografije, kjer se je uvrstil tudi na 3. mednarodno geografijado, ki bo jeseni na Slovaškem.

Šolsko leto 2005/2006Matjaž Krnc

Njegov svet sta matematika in fizika, interesni dejavnosti pa matematika in informatika. Začel je že pred vpisom na našo gimnazijo, a tu vse narejeno le vedno znova potrjeval in dokazoval. Zlato priznanje iz matematike in posebna 3. nagrada leta 2003 (ob srebrnem in bronastem iz matematike) ter bronasto in srebrno iz fizike ter zlato Preglovo priznanje iz kemije za leto 2003; zlato priznanje iz matematike za leto 2004 (ob srebrnem in bronastem iz matematike) ter bronasto priznanje iz fizike za leto 2004; zlato priznanje iz matematike za leto 2005 (ob srebrnem in bronastem iz matematike) ter srebrni priznanji iz fizike in kemije za leto 2005; letos pa – za konec srednješolskih tekmovanj – zlato priznanje iz matematike za leto 2006 (ob srebrnem in bronastem iz matematike) ter bronasto, srebrno in zlato priznanje iz fizike za leto 2006.

Lucija Mlakar

Naša dijakinja 2. letnika Gimnazije obiskuje še Srednjo glasbeno šolo Fran Korun Koželjski v Velenju, kjer je dijakinja 3. letnika  v razredu  prof. Igorja Ulokina. V letu 2002 je zaključila nižjo glasbeno šolo iz violine  pri prof. Branku Čepinu, v letu 2004 pa je na Glasbeni šoli Slovenj Gradec zaključila še nižjo glasbeno šolo iz klavirja pri prof. Amri Kabil Ðukanović. Letos se je odločila še za učenje solo petja  pri  mag. Dušanki Simonović.
Udeležila se je mnogih državnih in mednarodnih tekmovanj: regijsko in državno leta 2000 in 2003, državno leta 2006, mednarodna pa leta 2001, 2002, nazadnje leta 2004 v Genovi, kjer je v kategoriji 1b dosegla 1. mesto in prejela posebno nagrado strokovne žirije. Leta 2004 se je udeležila državnega  tekmovanja v solfeggiu, kjer je prejela zlato plaketo. Pogosto nastopa in sodeluje v šolskem komornem, godalnem in simfoničnem orkestru, kjer igra prvo violino.
Izobraževala se je na številnih poletnih šolah: pri prof. A. Sešku leta 1999, prof. V. Meljnikovu leta 2000, prof. T. Tulačeku in T. Vinklatu leta 2001 in 2002, prof. B. Dimčevskemu leta 2003, prof. S. Milenkovichu leta 2004 in pri prof. Z. Milenkoviću leta 2005. Prvi samostojni koncert je imela 23. maja leta 2003, potem pa še dva pomladna violinska recitala maja 2005 in 2006.

KNJIŽNICA
Zuhra Horvat 02 88 46 546
Uradne ure

Pon., tor., sre.: 07:45–13:45 in čet., pet.: 12.00–13.45

Malica: 9.30–10.00

V času izrednih razmer gradiva naročajte na e-mail knjižnica@sc-sg.si ali pokličite.
Gradivo vračajte na balkon v avli šole za datumom, ki je napisan na listu.

V knjižnico ne vstopajte, tudi če je odklenjena, odgovorila bom na vsako elektronsko pošto.

Knjižnica na Gimnaziji in Srednji zdravstveni šoli je začela delovati kot enota knjižnice Šolskega centra Slovenj Gradec v januarju 2001. Takrat smo knjižnično gradivo razdelili na dva dela  oziroma glede na programe, ki so se izvajali na določenih lokacijah. V tem času smo v njenih prostorih izvajali več dejavnosti. Ob veliki izposoji ter močnem učbeniškem skladu smo med drugim pod mentorstvom knjižničarke Zuhre Horvat izdelovali biltene za ŠKL, Tek po mestnih poteh, Odbojko SVIZ, Rokometne turnirje, Letopis Gimnazije, leta 2004 smo izdali gimnazijski časopis Rekontra. S pomočjo profesorjev in dijakov je v knjižnici do lanskega leta nastajal foto arhiv Gimnazije.
Leta 2008 smo iz programa Šolska knjižnica začeli prenašati knjižnično gradivo na sistem COBISS/Opac, marca 2010 pa smo začeli tudi z izposojo v tem sistemu. To nam je delo zelo olajšalo, saj imamo preko COBISS-a pregled čez celotno knjižnično gradivo na celem Šolskem centru. Knjižničarke pri izposoji sodelujejo ter s pomočjo hišnika dnevno usmerjajo gradivo na lokacije, kjer  je najbolj potrebno.
V šolskem letu 2011/12 smo presegli 20 000 enot knjižničnega gradiva.

https://lh3.googleusercontent.com/-B1kCIwpO5kQ/TzoP39PG-3E/AAAAAAAABIE/iA1fmEneIrM/s160-c/Knjiznica.jpg

POIŠČITE V NAŠI KNJIŽNICI


Obvestila:

Cena izposojevalnine za komplete je tretjina maloprodajne cene. Dijaki lahko pri šolski svetovalni delavki vložijo prošnjo za subvencionirano izposojo. Tisti, ki kompleta ne želijo pa naj to sporočijo na mail: knjiznica@sc-sg.si. Cene so informativne.


SEZNAM UČBENIKOV:

Gimnazija 1. – 4. letnik >>


– knjižnični red >>

– učbeniški sklad >>

         

VPIS

Za šolsko leto 2022/2023 imamo razpisane 3 oddelke oziroma 84 vpisnih mest.

Če imate kakšna vprašanja ali če potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Špelo Kresnik, mag. psihologije (spela.kresnik@sc-sg.si).

VPIS NOVINCEV 2022/20223

Vpis bo potekal 20. in 21. 6. 2022. O natančnem terminu vpisa boste vsi prijavljeni v prvi letnik obveščeni po pošti.  

Obveščamo vas, da je objavljeno stanje prijav v prvi letnik srednješolskega izobraževanja. Na Gimnazijo Slovenj Gradec se je do 8. 4. 2022 vpisalo 65 bodočih gimnazijcev.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste oddali prijavnice za vpis na Gimnazijo Slovenj Gradec. Z veseljem pa bomo sprejeli tudi vse tiste, ki se boste v času do 25. 4. 2022 odločili za prenos prijave na našo gimnazijo, saj imamo še nekaj prostih mest. Dobrodošli!

 

“Kaj lahko postaneš, ko končaš gimnazijo?” >>

Seznam vseh študijskih programov v Sloveniji v 2020/21 (pdf dokument) >>

 

TAJNIŠTVO

 

Klavdija Cehner 02 88 46 540
Delovni čas 07:00–15:00

Uradne ure

Malica

09:00–10:30 in 12:30–13:30

10:45–11:15

Za administrativne posle in stike z javnostmi bo skrbela tajnica: Klavdija Cehner.
Mail: tajnistvo@sc-sg.si

 

Kaj je potrebno storiti za pridobitev DVOJNIKA SPRIČEVALA (uradnega IZPISA IZ EVIDENCE)?

KONTAKTI

Šolski center Slovenj Gradec
Gimnazija
Gosposvetska 2
2380 Slovenj Gradec

Telefon: (02) 88 46 540

Ravnatelj Stane Berzelak 02 88 46 543
Svetovalna služba Špela Kresnik 02 88 46 544
Tajništvo Klavdija Cehner 02 88 46 540
Zbornica Gosposvetska 2 02 88 46 541

 

PRAVILNIKI

ŠOLSKA PRAVILA

Šolska pravila Gimnazije Slovenj Gradec urejajo delo in življenje na naši šoli. Na tej strani pa so dostopni tudi najpomembnejši šolski pravilniki: Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah in Zakon o maturi.

Hišni red ob izrednih razmerah >>

Šolska pravila >>

Šolska pravila ocenjevanje znanja na Gimnaziji Slovenj Gradec >>

Prilagoditev šolskih pravil ocenjevanja znanja za posebne razmere v šolskem letu 2020/2021 >>

Zakon o maturi >>

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah >>


PRAVILNIKI MŠŠ

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah >>

Pravilnik o šolskem redu >>

SVETOVALNA SLUŽBA

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA – GIMNAZIJA

 


 

ŠPELA KRESNIK, mag. psih. (Gosposvetska 2)

PONEDELJEK    8.00–13.00
TOREK                8.00–13.00
SREDA                8.00–13.00

 

Govorilne ure za dijake, profesorje in starše:
– v času uradnih ur,
– po dogovoru.

Kontakti:
– Špela Kresnik: 02 88 46 544 in spela.kresnik@sc-sg.si

VPIS NOVINCEV 2021/2022
Vpis bo potekal 20. in 21. 6. 2022. O natančnem terminu vpisa boste vsi prijavljeni v prvi letnik obveščeni po pošti. 
Obveščamo vas, da je objavljeno stanje prijav v prvi letnik srednješolskega izobraževanja. Na Gimnazijo Slovenj Gradec se je do 8. 4. 2021 vpisalo 72 bodočih gimnazijcev.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste oddali prijavnice za vpis na Gimnazijo Slovenj Gradec. Ker imamo še nekaj prostih mest, bomo z veseljem sprejeli tudi vse tiste, ki se boste v času do 22. 4. 2021 odločili za prenos prijave na našo gimnazijo.

Seznam literature za pomoč in krepitev duševnega zdravja >>

 

“Prijavnica na šolsko malico za 2020/21: Z novim šolskim letom se je potrebno na novo prijaviti na šolsko prehrano. Vsi tisti, ki bi radi malicali, izpolnite spodnjo prijavnico in jo izpolnjeno po elektronski pošti pošljete svetovalni delavki (spela.kresnik@sc-sg.si).

 

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 >>

PRIJAVNICA NA ŠOLSKO MALICO >>

Za vse dijake, ki malicajo, poteka odjava malice za tekoči dan od 7.00 do 7.30 na tel. št. 051 352 231.

 

 

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesov staršev smo ustanovili Svet staršev, ki ga trenutno sestavlja 20 članov, iz vsakega oddelka gimnazije po dva. Svet staršev ima po 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja naslednje naloge: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa za razvoj šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, voli predstavnike v Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec itd.

KOMISIJE

 

KOMISIJA ZA UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

V skladu s 23. členom akta o ustanovitvi Šolskega centra Slovenj Gradec (sprejet na Vladi RS 2. avgusta 2012) smo oblikovali komisijo za kakovost, ki jo vodi dr. Mojca Čerče (predsednica komisije), člani pa so Hubert Tratnik in Vojko Šuštaršič (predstavnika strokovnih delavcev šole), Alenka Kac Herkovič (starš dijaka) ter dijak ali dijakinja, ki ga bo imenovala dijaška skupnost Gimnazije Slovenj Gradec.

Komisija za kakovost bo spremljala in ugotavljala kakovost vzgojno-izobraževalnega dela  v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi.

 

KOMISIJA ZA PRITOŽBE

V skladu z 41.c členom Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 68/2017 z dne 1. december 2017) smo v Komisijo za pritožbe imenovali Jožeta Reva, prof., kot predsednika, dr. Mojco Čerče, profesorico psihologije, kot članico, ter Evo Meža, prof. s Srednje zdravstvene šole, kot zunanjo članico.

ŠOLSKI SKLAD
Sklad Gimnazije Slovenj Gradec smo ustanovili v šolskem letu 1996/97, vanj pa so denar prostovoljno namenili starši prve vpisane generacije naših dijakov. Zastavljeni tradiciji sledimo vsa leta, del sredstev pa se zbere tudi z donacijami in s sponzorskimi prispevki. Denar porabimo za izvedbo kulturnih dogodkov na šoli, za sofinanciranje ekskurzij, projektnih in športnih dni, za nadstandard pri pouku športne vzgoje ter za izdajo šolskega letopisa in knjig v knjižni zbirki E. A., ki jih prejmejo vsi dijaki brezplačno. Za namensko porabo denarja skrbi Nadzorni odbor sklada, ki ga vodi s strani Sveta staršev izvoljen predstavnik. Veseli smo, da je vključenost v šolski sklad vsa leta 100 %.