GOVORILNE URE 2023/24, SPLETNA POŠTA IN SEZNAM UČITELJEV 

 


Zap. št.

Ime in priimek učitelja
Predmet, ki ga učitelj poučuje 
Govorilne ure za dijake

Govorilne ure za starše
Spletna pošta
1. VANDA BERTONCELJ ZGO po dogovoru po dogovoru vandica.bertoncelj@sc-sg.si
2. ALEKSANDER CAMLEK INF, ITS_RAČ po dogovoru po dogovoru aleksander.camlek@sc-sg.si
3. TJAŠA ČUČEK ANG, ITS_DRU četrtek, 14.30–15.15, oz. po dogovoru četrtek, 14.30–15.15, oz. po dogovoru prof.tjasa@gmail.com
4. MOJCA ČERČE PSI, ITS_DRU po dogovoru po dogovoru mojca.cerce@sc-sg.si
5. NATALIJA FUŽIR ŠVZ sreda, ob 8.40 po dogovoru natalija.fuzir@sc-sg.si
6.  GANLG ALEŠ FIL, AKD, po dogovoru po dogovoru ales.gangl@sc-sg.si
7. FELICITA HROMC FIZ, ITS_RAČ petek, 12.00–12.45 petek, 12.00–12.45, oz. po dogovoru felicita.hromc@sc-sg.si
8. PETER HERGOLD LU po dogovoru po dogovoru peter.hergold@sc-sg.si
9. ALENKA KAC HERKOVIČ SOC po dogovoru po dogovoru alenka.kacherkovic@sc-sg.si
10. VANESA KNEZ BIO po dogovoru po dogovoru vanesa.knez@sc-sg.si
11. PETRA KLANČNIK MAT torek, ob 9.30 torek, ob 9.30 petra.klancnik@sc-sg.si
12. KATJA KOTNIK SLO torek, ob 9.30 po dogovoru katja.kotnik@sc-sg.si
13. DAMIJANA MEŽA KEM petek, 8.40–9.25, oz. po dogovoru petek, 8.40–9.25 damijana.meza@sc-sg.si
14. MATJAŽ OGRIS ŠVZ Sreda, ob 8.40 po dogovoru matjaz.ogris@sc-sg.si
15. DANILO MORI BIO, ITS_NAR po dogovoru po dogovoru danilo.mori@sc-sg.si
16. MARTINA POPIČ SLO, FIL, AKD, ITS_DRU četrtek, ob 10.20, oz. po dogovoru četrtek, ob 10.20, oz. po dogovoru martina.popic@sc-sg.si
17. ALENKA RAINER SLO ponedeljek, ob 9.30 ponedeljek, ob 9.30, oz. po dogovoru alenka.rainer@sc-sg.si
18. NINA RAINER KLANČNIK ANG, ITS_JEZ po dogovoru po dogovoru nina.rainerklancnik@sc-sg.si
19. JOŽE REV MAT torek,  9.30–10.00 torek,  9.30–10.00 joze.rev@sc-sg.si
20. ALMIRA ROGINA GL torek, 11.10 – 11.55 sreda, 11.10 – 11.55 almira.rogina@sc-sg.si
21. JELKA H. SAMEC NEM četrtek, 10.20–11.05 (po dogovoru) torek, 9.30–10.15, oz. po dogovoru jelka.samec@sc-sg.si
22. ANJA SREBRE SLO po dogovoru po dogovoru anja.srebre@sc-sg.si
23. MIHA ŠAJBLER FIZ, ITS_NAR po dogovoru po dogovoru miha.sajbler@sc-sg.si
24. ANDREJA ŠELIGA REBERČNIK KEM, ITS_NAR torek, 9.30–10.15, oz. po dogovoru torek, 9.30–10.15, oz. po dogovoru andreja.seliga-rebercnik@sc-sg.si
25. NUŠA ŠKALIČ SOC po dogovoru po dogovoru nusa.skalic@sc-sg.si
26. NATAŠA ŠPEGELJ NEM četrtek, 10.20–11.05 četrtek, 10.20–11.05 natasa.spegelj@sc-sg.si
27. VOJKO ŠUŠTARŠIČ po dogovoru po dogovoru vojko.sustarsic@sc-sg.si
28. KATJA TOMAŽIČ SLO po dogovoru po dogovoru katja.tomazic@sc-sg.si
29. HUBERT TRATNIK ŠVZ sreda, ob 8.40 po dogovoru hubert.tratnik@sc-sg.si
30. LUKA URISK INF po dogovoru po dogovoru luka.urisk@sc-sg.si
31. MARJETA URŠIČ ANG ponedeljek, ob 11.10 po dogovoru marjetica.ursic@sc-sg.si
32. ALEKSANDRA VERDNIK po dogovoru po dogovoru aleksandra.verdnik@sc-sg.si
33. JANKO URŠNIK NEM po dogovoru po dogovoru janko.ursnik@sc-sg.si
34. KRISTINA VOŠNER MAT, ITS_NAR po dogovoru po dogovoru kristina.vosner@sc-sg.si
35. MARJA ZALOŽNIK GEO, ITS_NAR četrtek, ob 10.20 četrtek, ob 10.20 oz. po dogovoru marja.zaloznik@sc-sg.si

 

Za starše so učitelji dosegljivi preko elektronske pošte in se lahko kadarkoli dogovorijo za sestanek.
Za starše bomo v šolskem letu pripravili skupne govorilne ure o katerih boste pravočasno obveščeni.
Za starše dijakov 1., 2. in 3. letnika bomo organizirali predvidoma dva, za starše dijakov 4. letnika pa en redni roditeljski sestanek (ob še kakšnem tematskem za vse starše po potrebi).

Nagrade in priznanja

19. 9. 2023

Prejemnik občinske nagrade je dolgoletni ravnatelj Gimnazije Slovenj Gradec mag. Stane Berzelak

Izredno ponosni smo na dolgoletnega ravnatelja Gimnazije Slovenj Gradec, Staneta Berzelaka, ki je letošnji dobitnik občinske nagrade Mestne občine Slovenj Gradec.

Naš bivši ravnatelj je nizal izredne dosežke na področju dolgoletnega vodenja Gimnazije Slovenj Gradec, ki jo je prevzel leta 1997 in ki je z njegovim vodenjem dosegla ugled tako v slovenskem prostoru kot tudi širše. Pri vodenju Gimnazije je ves čas sledil usmeritvi, da je dijake potrebno ne le izobraziti, ampak pri njih razvijati kritično razmišljanje s številnimi in različnimi pedagoškimi pristopi in vključevanji v projekte. S svojim prizadevanjem, prilagajati se mladostni vedoželjnosti in dinamičnosti, je pomagal obogatiti širino našim gimnazijcem. Spodbujal je človeško dimenzijo med dijaki, profesorji in starši ter tako omogočal izpeljavo novih, netipičnih šolskih in obšolskih projektov.

V svoji poklicni karieri je kot strokovnjak za zgodovino in didaktiko poučevanja zgodovine oblikoval odličnost na profesionalnem področju. Svoje strokovno, didaktično in pedagoško poznavanje področja je dokazal z izjemno odmevnimi učbeniki za pouk zgodovine v srednješolskem izobraževanju, ki jih učitelji uporabljajo pri izvedbi pouka predmeta zgodovine, učenci in dijaki pa pri umevanju in usvajanju novih vedenj in znanj. Sodeloval je pri pripravi učnih načrtov in katalogov znanj tako za osnovne šole kot srednje poklicne in strokovne šole ter gimnazije. S svojim strokovnim in pedagoškim delom je pomembno prispeval k razvoju vzgojno-izobraževalnega procesa v srednjih šolah na predmetnem področju zgodovine ter k razmisleku o možnih poteh razvoja in posodobitve gimnazijskih programov.

Za svoje delo je predhodno prejel plaketo Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1993, Vrunčevo nagrado za leto 1998, državno nagrado za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2017 ter priznanje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2022.

 

07.02.2018
Bernekerjeva nagrajenka je naša prof. Almira Rogina

V počastitev slovenskega kulturnega praznika Mestna občina Slovenj Gradec vsako leto v Kulturnem domu Slovenj Gradec pripravi osrednjo občinsko proslavo. Ta je bila na predvečer slovenskega kulturnega praznika s podelitvijo letošnjih Bernekerjevih odličij.
Kot je že ustaljena praksa proslav ob prazniku kulture v Slovenj Gradcu, pripada slavnostni nagovor dobitniku Bernekerjeve nagrade preteklega leta, zato je obiskovalce nagovoril umetnik Franc Berhtold.
Letos je bila dobitnica Bernekerjeve nagrade zborovodkinja in glasbenica Almira Rogina, Bernekerjeve plakete pa so prejeli Andreja Gologranc, Peter Petrovič in glasbena skupina Suha Južina. Kulturni program so oblikovali Mešani komorni zbor Carinthia Cantat in video mapping Gangl Production.

 

 

mag. Stane Berzelak
Nagrada za življenjsko delo na področju srednjega šolstva
2017

Na predvečer svetovnega dneva učiteljev so podelili nagrade na področju izobraževanja, ki jih najzaslužnejši šolski delavci prejmejo za izjemne dosežke in za življenjsko delo pri vzgoji in izobraževanju.
Odbor za podeljevanje nagrad pod vodstvom Ljubice Marjanovič Umek je podelil tri nagrade za življenjsko delo.

Mag. Stane Berzelak je s svojim celotnim poklicnim delovanjem močno zaznamoval slovenski šolski prostor. Kot strokovnjak za zgodovino in didaktiko poučevanja zgodovine se že več kot 35 let zavzema za odličnost pouka in s šolo povezanih dejavnosti. Sodeloval je pri pripravi učnih načrtov in katalogov znanj za osnovne in srednje poklicne in strokovne šole ter gimnazije. Svoje bogato strokovno, didaktično in pedagoško poznavanje področja je dokazal tudi kot avtor učbenikov in delovnih zvezkov za pouk zgodovine v srednješolskem izobraževanju in kot aktiven udeleženec s prispevki na strokovnih posvetih. Njegovo poklicno pot zaznamujejo tudi dosežki na področju vodenja. Leta 1997, eno leto po ustanovitvi, je postal ravnatelj Gimnazije Slovenj Gradec. Pod njegovim vodstvom je gimnazija postala prepoznavna v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru ter danes deluje odprto z vključevanjem vseh deležnikov v proces izobraževanja in sooblikovanja kakovostnega izobraževanja. Številni razvojni projekti, vsebine in novi načini delovanja, ki so bili razviti na pobudo in pod vodstvom mag. Berzelaka, so postali osnova za sistemske rešitve v Sloveniji. Mag. Stane Berzelak je bil v svoji poklicni karieri glavni ocenjevalec na maturi, organizator izobraževanja in usposabljanja zunanjih ocenjevalcev na maturi, namestnik predsednika republiške predmetne komisije za maturo ter član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Danes je aktiven član komisije strokovnega sveta za splošno izobraževanje za srednje šole, član Društva učiteljev zgodovine ter soustanovitelj in aktiven član Zgodovinskega društva za Koroško. V zadnjem obdobju aktivno sodeluje tudi z Zavodom RS za šolstvo pri prenovi gimnazijskega programa. Za svoje bogato strokovno delo na različnih področjih je prejel občinsko nagrado in občinsko plaketo, velike zasluge pa ima tudi za priznanje japonskega veleposlaništva Gimnaziji Slovenj Gradec ob 20-letnici diplomatskih odnosov Japonske in Slovenije.

 

 

Vojko Šuštaršič
Vrunčevo priznanje

 

za prizadevanja na pedagoškem in kulturnem področju. Vojko Šuštaršič je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani študiral fiziko in se zaposlil na Šolskem centru Slovenj Gradec (laborant pri fiziki ter vzdrževalec učne tehnologije). Na Gimnaziji Slovenj Gradec vsa leta skrbi za tehnično podporo vseh gimnazijskih kulturnih prireditev. In teh zares ni bilo malo, saj je Gimnazija v preteklem dobrem desetletju gostila številne ugledne slovenske glasbenike, literate in dramske umetnike, vedno pa so imeli svoj prostor tudi domači ustvarjalci. V gimnazijskem kulturnem društvu Spunk je od samega začetka prevzel mentorsko vlogo dijakom, ki so skupaj z njim ustvarjali tehnično ozadje vseh projektov (v okviru Spunka deluje več kot deset zelo aktivnih sekcij). Zato pomeni pomemben prispevek h kulturni rasti ljubiteljske kulture mladih. Je nosilec številnih aktivnosti, ki jih izvaja Gimnazija Slovenj Gradec v obliki projektnih dni in tednov, sodeluje pri narodnih in mednarodnih izmenjavah dijakov, organizira obiske dijakov na različnih športnih prireditvah na mednarodni ravni itd. Med večje pedagoške dosežke pa sodi tudi njegovo sodelovanje v projektu učne pomoči dijakom.

 

 

Vokalno-instrumentalna skupina Matalaja
Bernekerjevo priznanje

 

  Vokalno-instrumentalno skupina Matalaja sestavlja pet glasbenic in glasbenik: Lara Sedar – klaviature, cajon, vokal, Maja Krebl – vokal, tamburin, cajon, Tanja Klančnik – citre, vokal, Alina Hirtl – flavta, vokal, cajon, Polona Šavc – kitara in Gregor Kragelnik – kontrabas (vse članice, razen kontrabasista, so dijakinje Gimnazije Slovenj Gradec). Ob svojem vzornem gimnazijskem delu so v treh letih uspeli ustvariti prepoznavno poustvarjalno podobo v slovenskem prostoru in hkrati predstaviti svojo glasbeno produkcijo tudi v širšem kulturnem okolju. Njihovo delovanje je raslo iz široko zastavljenega sodelovanja s skladateljem Zlatkom Verzelakom/Francem Vezelo, mentorjem in skladateljem Benjaminom Pirnatom ter iz njihovega osebnega ustvarjalnega naboja.

Skupina je tri leta aktivno sodelovala z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, in sicer v projektu Festival mlade literature. Rezultat tega plodnega sodelovanja je zgoščenka Uršljanske (ki je izšla oktobra 2011), v letu 2012, ko smo v Slovenj Gradcu bili del evropske prestolnice kulture, pa je v februarju izšel CD z dvanajstimi uglasbitvami evropske poezije v dvanajstih jezikih, z naslovom Le včasih tiho vzdigne se zavesa z zenic.

Vokalno-glasbeno skupino odlikuje predanost glasbi, kvalitetna tudi glasbena izobrazba, sodelovanje s stroko ter osebni ustvarjalni angažma. Skupina se bo v letošnjem šolskem letu žal razšla (takšna je pač ponavadi usoda srednješolskih glasbenih in drugih zasedb) – toda pred tem nepreklicnim dejstvom bodo izdali še zgoščenko s prevedeno evropsko uglasbeno poezijo, dodali pa bodo še tri zadnje uršljanske (iz leta 2012).

Vokalno-instrumentalna skupina Matalaja je v času od ustanovitve  pa do danes izkazala izjemno predanost glasbenemu ustvarjanju, hkrati pa dodala pomemben delež k neposredni ustvarjalnosti našega mesta na širšem kulturnem področju.

preberi več >>

 

 

Karla Zajc Berzelak
nagrada za življenjsko delo na področju srednjega šolstva za leto 2012

 

  Karla Zajc Berzelak, profesorica slovenščine in angleščine na slovenjgraški gimnaziji, je z neposrednostjo in odprtostjo ustvarila pri dijakih veliko zaupanje in z njimi v celoti uresničuje svoje pedagoško poslanstvo. Največ ustvarjalne energije in strokovnega znanja pa je vložila v deset učbeniških naslovov in dve knjigi.
Posebno mesto pri pedagoškem delu zavzema njeno mentorsko delo z dijaki. Uspešno jih je pripravljala na tekmovanje iz materinščine, bila mentorica mladim raziskovalcem, vodila je različne krožke, tudi dijaško gledališko skupino, in organizirala najrazličnejše prireditve ter je vsebinski in programski vodja kulturnih večerov na gimnaziji.
Njen izjemni projekt je gimnazijska knjižna zbirka E. A. Z njeno pomočjo so dijaki izdali svoje knjižne prvence in tri knjige poezije, ki so jih ustvarili študentje. Kot profesorica slovenščine odpira dijakom obzorja tudi z neklasičnimi izvedbami pouka, ki omogočajo udeležencem širok pogled.
Med njene kakovostno izvedene šolske projekte spada zasnova predmeta slovenska književnost in prevodi, ki ga gimnazija razvija kot model.
Nagrajenka je v 30 letih delovanja na ŠC Slovenj Gradec veliko in pomembno prispevala h kakovosti naše vzgojno-izobraževalne prakse, k humanizaciji odnosov v šoli, k uveljavljanju pozitivnih vzgojnih vplivov in utrjevanju ugleda šole v okolju. Za svoje pedagoško delo je prejela tudi Vrunčevo nagrado, ki je najvišje priznanje za pedagoške dosežke v slovenjgraški občini.

 

Dostopnost