Spletne učilnice

Spletne učilnice so namenjene pouku na daljavo, pomoči ob razumevanju šolske snovi, utrjevanju in pridobivanju novih znanj …

Na njih dostopate s pomočjo digitalne identitete na naslednjem naslovu: https://vle.sc-sg.si

Treba je izbrati šolo, profesorja, se prijaviti z digitalno identiteto in, če predmet to zahteva, vpisati še ključ predmeta, ki pa ga dobite pri profesorju.

Na starejše spletne učilnice pa dostopate s pomočjo digitalne identitete na naslednjem naslovu: https://moodle.sc-sg.si/login/index.php

(Vpis z digitalno identiteto, izbira Gimnazija/Predmeti, izberete predmet in po potrebi vpišete še ključ predmeta, ki ga dobite pri profesorju.)

Ravno tako so spletne učilnice dosegljive preko dveh zavihkov na spletni strani Gimnazije.

Statusi
Pravila šolskih obveznosti dijakov, ki se vzporedno izobražujejo ali se pripravljajo na mednarodna tekmovanja, in dijakov, ki so perspektivni ali vrhunski športniki, ureja Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 38/09).

Ta pravila urejajo:

− status dijaka kulturnika,

− status dijaka tekmovalca,

− status dijaka perspektivnega športnika,

− status dijaka vrhunskega športnika.

Gimnazija Slovenj Gradec spodbuja dejavnosti in udeležbo dijakov pri različnih dejavnostih izven šole. Dijak, ki mu odobrimo status športnika ali kulturnika, ima pravico do prilagoditve šolskih obveznosti.

Digitalna identiteta, Eduroam, Office 365

Na spodnji povezavi (Digitalna identiteta) najdeš vse potrebne informacije o tem, kaj je to digitalna identiteta, brezžično omrežje Eduroam in kako se prijaviti vanj ter kako si lahko naložite Office 365 Profesional Plus:

Digitalna identiteta

Povzetek Eduroam nastavitev
(za podrobnejše informacije pojdi na zgornjo povezavo Digitalna identiteta)
 • Standard za brezžična omrežja: 802.11b/g
 • Ime omrežja (angl. SSID): eduroam
 • Varnostni standard: WPA2 ali WPA
 • Način overjanja: 802.1X
 • Način EAP-TTLS
 • Tuneliran protokol za overjanje: PAP
 • Način šifriranja: AES (WPA2) ali TKIP (WPA)
 • Način dodeljevanja naslovov IP: DHCP
 • Zunanje uporabniško ime: anonymous@guest.sc-sg.si
 • Oblika uporabniškega računa: uporabnik@guest.sc-sg.si
 • Certifikat CA matične organizacije. Če uporabljate odjemalec:
  • eduroam_client, se certifikat CA namesti na napravo pri namestitvi odjemalca
  • SecureW2, se certifikat CA namesti na napravo ob prvem priklopu v omrežje eduroam
  • pri nekaterih drugih odjemalcih morate certifikat CA na napravo namestiti ročno, preden se lahko povežete v omrežje eduroam.
  • Arnes CA 2012

V primeru izgube ali kakršnih koli težav pri uporabi spletne identitete to javite na naslov: vojko.sustarsic@sc-sg.si. V elektronskem sporočilu navedite ime, priimek, razred in težavo.

SOS/112
Mednarodni znak, s katerim lahko nakažete, da doživljate nasilje v družini, ne da bi pustili kakršnekoli dokaze, ki bi jih lahko nasilna oseba uporabila proti vam:

Seznam literature za pomoč in krepitev duševnega zdravja …>>

CENTRI ZA SOCIALNO DELO v regiji:

CSD Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec (02 885 01 00)

CSD Dravograd, Meža 4, 2370 Dravograd (02 872 36 30)

CSD Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi (02 887 97 30)

CSD Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem (02 821 63 50)

KRIZNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE za Koroško

Ozka ulica 2, 2380 Slovenj Gradec (02 88 50 111 in 041 962 029)

Spletna svetovalnica za mlade TO SEM JAZ

TOM – Telefon za otroke in mladostnike  (08012 34)

BRAVO – Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami

Društvo »PROJEKT ČLOVEK« – Program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti

Regijski sprejemni center za Koroško

Združenje DrogArt – zasebna neprofitno volonterska organizacija, ustanovljena z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog med mladimi

MUZA – Svetovalnica za motnje hranjenja

SVETOVALNICA PU – pomoč za urejanje motenj hranjenja, debelosti, nekemičnih zasvojenosti in omam, depresije in bivanjske praznine

MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA – namenjeno je mladostnikom, ki se soočajo z večjimi ali manjšimi težavami na področju hranjena in čustvovanja

SOS TELEFON za ženske in otroke – žrtve nasilja

Zavod za Zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem

Med.over.net (http://med.over.net/)

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (http://www.ivz.si/)

Mladinski kulturni center Slovenj Gradec – MKC (http://www.nucam.info/)

Urniki
Urnike vseh enot Šolskega centra Slovenj Gradec lahko pregledujete na naslovu:

https://hypate.webuntis.com/WebUntis/


Za ime šole vnesite: sc-sg  -> tako pridete do urnikov razredov, ki so javnega značaja. Za ogled urnikov potrebujete svojo digitalno identiteto.

 

Koledar tekmovanj

(V koledarju so navedena samo tekmovanja, ki so logistično podprta na Informacijskem strežniku DMFA Slovenije.)

Pisna preverjanja

Mrežni načrt pisnih preverjanj najdete na tem naslovu: https://www.lopolis.si/Preglednice/Ocenjevanja?iFrame=true&organizationId=3156

Izberite svoj razred in mesec, ki vas zanima.

Malica

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Koroška ulica 11
2380 SLOVENJ GRADEC                                                            

ŠOLSKA PREHRANA

SPOŠTOVANI STARŠI IN DIJAKI!

Prijavnica na šolsko malico za 2020/21: Z novim šolskim letom se je treba na novo prijaviti na šolsko prehrano. Vsi tisti, ki bi radi malicali, izpolnite spodnjo prijavnico in jo izpolnjeno po elektronski pošti pošljete svetovalni delavki (spela.kresnik@sc-sg.si).

PRIJAVNICA >>

Za vse dijake, ki malicajo, poteka odjava malice za tekoči dan od 7.00 do 7.30 na tel. št. 051 352 231.

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 >>

 
Z začetkom šolskega leta 2012/2013 je stopil v veljavo nov Zakon o šolski prehrani (ZŠoIPre-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013. Šola je sprejela tudi šolska pravila prehrane.

 

PRIJAVA NA MALICO: 

V skladu z 8. členom tega Zakona morajo prijavo za šolsko prehrano šoli oddati starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi, praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Prijava za šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu, ki ga dobite pred tajništvom, izpolnjenega pa oddate v šolski svetovalni službi. Vašemu otroku malica pripada z drugim dnem od oddaje vloge. Vlogo za malico lahko oddate kadarkoli med šolskim letom.

SUBVENCIJA:

V skladu s 25. členom Zakona o šolski prehrani so do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

 • nad 42 do 53 %  neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 70% cene malice, oziroma
 • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 40% cene malice.

V kolikor dijak ni upravičen do subvencionirane prehrane, je v skladu z Zakonom o šolski prehrani dolžan poravnati ceno malice 2,42 € v celoti sam.

DOLŽNOSTI STARŠEV IN DIJAKOV:

V 10. členu Zakona o šolski prehrani so opredeljene dolžnosti dijaka in staršev, in sicer:

·          spoštovanje pravil šolske prehrane,

·          pravočasna odjava obroka v skladu s pravili,

·          plačilo prevzetih in nepravočasno odjavljenih obrokov.

Starši in dijaki imate možnost, da preko spletnega portala http://www.lopolis.si/ malico odjavljate z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmete ob začetku šolskega leta. Hkrati s tem lahko izbirate različne menije in imate vpogled v dinamiko koriščenja malice.

Poleg tega se malica lahko odjavi tudi po telefonu na št. 051 352 231 samo od 7. do 7.30. ure zjutraj (vendar ne v obliki SMS) ali na elektronski naslov: malice@sc-sg.si.

Na ta elektronski naslov lahko naslovite tudi predloge, pripombe ter pritožbe in pohvale.

Pri tem upoštevajte Pravila šolske prehrane.

Ponudnik dijaške prehrane je Partner d. o. o. v prostorih NamaNove, ki je v neposredni bližini vseh šol, na Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta (lokacijo Muta) pa malico dostavlja na njihovo lokacijo. Vsak dan imate na izbiro več menijev.

Vozni red

Vozni red avtobusov najdete na naslednjem naslovu:

https://www.nomago.si/avtobusne-vozovnice

Štipendije

VLOGA ZA PRIDOBITEV DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/…/trg_dela_in_zaposlova…/stipendije/ lahko najdete vso razpisno dokumentacijo (kriterije, dodatke ipd.) v zvezi s pridobitvijo državne štipendije.

Dijaki naj prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

Študenti naj prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

Potrdil o vpisu ni treba prilagati, saj se status dijaka preverja elektronsko preko baz.

 

RAZPIS ZA DODELITEV ZOISOVIH ŠTIPENDIJ

Na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/…/objavljena-sta-javni-razpis-in…/ lahko najdete vse informacije ter vlogo v zvezi s prejemanjem Zoisove štipendije. Tisti kandidati, ki štipendijo že prejemate, ne pozabite na njeno podaljšanje.

Potrdil o vpisu ni treba prilagati, saj se status dijaka preverja elektronsko preko baz.

 

Izbira študija/poklica

Nekaj koristnih informacij v zvezi z izbiro študija

Vpis v študijske programe v 2. prijavnem roku

Od 22. 8. 2019 do 29. 8. 2019 poteka drugi prijavni rok. Namenjen je dijakom, ki v jesenskem roku prvič opravljajo maturo, izboljšujejo ocene mature, tistim, ki niso bili sprejeti na nobeno študijsko izbiro v 1. roku ali se nanjo niso vpisali:

Pri iskanju informacij so vam lahko v pomoč:

– Razpis za vpis – 2. rok: (str. 10). http://portal.evs.gov.si/…/97ebbe6d-3259-4e09-a211-95f2bc0c…
– Prosta mesta za 2. prijavni rok: http://portal.evs.gov.si/…/a3029012-3f5e-4d3a-b25c-0cb5cde2…
– Navodila in oddaja prijave za vpis: http://portal.evs.gov.si/
– Informacije o omejitvah in prostih mestih v 2. prijavnem roku : https://dijaski.net/studij/visokosolski-studij

Vsekakor ste dobrodošli tudi v šolski svetovalni službi za morebitni nasvet. Vse dobro vsem!

Portal.evs.gov.si

 

Datumi za vpis na fakultete 2019

E-prijava na spletnem portalu eVŠ:

http://portal.evs.gov.si/prijava

 

 1. Prijavni rok: od 12. februarja do 18. marca 2019

Priporočeno poslana po pošti prijava za vpis, oddana z uporabniškim imenom in geslom do 22. marca 2019

Objava podatkov o omejitvi vpisa: najkasneje do 19. aprila 2019

 

 1. Prijavni rok: od 22. do 29. avgusta 2019

Priporočeno poslana po pošti prijava za vpis, oddana z uporabniškim imenom in geslom do 3. septembra 2019

 

 1. Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 25. in 26. september 2019 do 12.00

 

Izračunavanje točk za vpis na fakultete
www. studentski.net  –  študij  –  dodiplomski študijski program – (klikneš univerzo, izbereš fakulteto, študijsko smer) – izračunaj svoje točke

 

Razpis za vpis (za lansko študijsko leto)
–    Za letošnje študijsko leto izide 1. februarja 2019

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

–    Javni visokošolski zavodi in koncesije (prejeli v šoli skopirano, glej tudi splet)
–    Zasebni visokošolski zavodi (privat) – glej splet

 

Informacije o tem, kakšen kriterij se upošteva v primeru omejitve vpisa
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/razpis_za_vpis_javni_in_koncesionirani/#c21040

Izberete željeno univerzo in fakulteto – gledate »Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa« – kandidati pod točko a)

 

Informativni dan
15. in 16. 2. 2019
(več informacij na spletnih straneh posameznih fakultet)

Informativa
Sejem izobraževanja in poklicev, 25. in 26. januar 2019, Gospodarsko razstavišče
http://www.informativa.si/

Informacije v zvezi s poklici, spletni vprašalnik (novi Kam in kako)

https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

Opis poklicev, možnosti za zaposlitev, iskanje sorodnik poklicev, primerjava poklicev med seboj, izpolnjevanje krajšega vprašalnika o lastnih poklicnih interesih z rezultatom izbranih poklicev

Registracijska številka: partinfo8339
Najprej vpišete registracijsko številko, nato se vpišete z lastnim uporabniškim imenom in geslom.

 


Dodatne informacije o poklicih in študijskih programih:

– Spletne strani posameznih fakultet (glejte povezave predstavitve programov; za bodoče bruce; urniki…).
https://www.dijaskisvet.si/
http://www.mojaizbira.si/

– Karierni centri Univerze v Ljubljani; Univerze v Mariboru; Univerze na Primorskem.
Slovar poklicev
O*Net:

 

Mobilnosti (izmenjave) v času študija

–  Vrste mobilnosti: a) med slovenskimi univerzami; b) med slovenskimi in tujimi univerzami.

–  Mobilnosti med slovenskimi in tujimi univerzami: erasmus, erasmus mundus, ceepus, meddržavni sporazumi v okviru univerzitetnih združenj

–  Kontakti (za Univerzo v LJ): intern.office@uni-lj.si“>intern.office@uni-lj.si; student.office@uni-lj.si“>student.office@uni-lj.si; urska.ravnik@uni-lj.si“>urska.ravnik@uni-lj.si; katja.cerjak@uni-lj.si“>katja.cerjak@uni-lj.si


Študentske organizacije:

ŠOU v Ljubljani: Resorji za mednarodno sodelovanje, za študentske organizacije visokošolskih zavodov, za socialo in zdravstvo, za študijsko problematiko in obštudijske dejavnosti

ŠOU v Mariboru

ŠOU na Primorskem

Študentski domovi in bivanje pri zasebniku s subvencijo
v Ljubljani; v Mariboru; na Primorskem.

MATURANTSKA EKSKURZIJA V GRČIJO, 1. september–7. september 2022

MATURANTSKA EKSKURZIJA PO SLOVENIJI V PULO, 1. september–5. september 2021

MATURANTSKA EKSKURZIJA V ČRNO GORO, 27. avgust–1. september 2019

MATURANTSKA EKSKURZIJA V ČRNO GORO, 27. avgust–2. september 2018

MATURANTSKA EKSKURZIJA V GRČIJO, 25. avgust–1. september 2017

MATURANTSKA EKSKURZIJA V BOSNO IN ČRNO GORO, 28. avgust–3. september 2016

 

MATURANTSKA EKSKURZIJA V ČRNO GORO, 27. avgust–1. september 2019

Ekskurzija je vključevala ogled Sarajeva, kjer smo prenočili, nato ogled starega dela Mostarja, Kotorja, Budve, Cetinja, Lovčena, Skadarskega jezera in Dubrovnika.

Nastanjeni smo bili v naselju Slovenska plaža, ki je največji turistični kompleks v Črni Gori. Slovenska plaža je edini kompleks, ki leži tik ob morju in v neposredni bližini Budve, vsi ostali hoteli so od plaže precej bolj oddaljeni in še preko zelo prometne štiripasovnice je potrebno. V kompleksu sta bila na voljo dva bazena, več športnih igrišč, restavracija in trgovina.

Podali smo se še na izlet z ladjo po Skadarskem jezeru, kjer smo imeli vmes kosilo v etno restavraciji s privatno plažo, do otočka Sv. Nikola. Kopali pa smo se tudi v neposredni bližini znamenitega Svetega Štefana.

 

 

MATURANTSKA EKSKURZIJA V ČRNO GORO, 27. avgust–2. september 2018

Odpravili smo se na raziskovanje Balkana. Sarajevo, nacionalni park Durmitor, kanjon Tare, Skadarsko jezero, Budva, Lovčen, Boka Kotorska in Dubrovnik – doolga vožnja, naravne lepote, znamenitosti, sonce, morje, smeh, zabava, malo spanja, … Vsekakor nepozaben teden druženja dijakov in profesorjev.

MATURANTSKA EKSKURZIJA V GRČIJO, 25. avgust–1. september 2017

Po nekaj letih smo ponovno za maturantsko destinacijo izbrali Grčijo, natančneje celinsko Grčijo in otok Krf. Našli smo pravo mero med ogledi in zabavo.

Pot smo začeli z avtobusom do Ancone, kjer smo se vkrcali na ladjo za Patras. Po namestitvi v kabinah in druženju je plovba po Jadranu minila zelo hitro in že smo se znašli v enem od središč bronaste dobe Grčije – Mikenah – z znamenitimi Levjimi vrati. Zapeljali smo se tudi do Epidavra in preizkusili akustičnost starega gledališča. Prenočili smo v obmorskem mestu Tolo, ki je znano po živahnem utripu. Naslednji dan smo se po postanku ob Korintskem prelivu pomaknili do glavnega mesta Grčije. V Atenah smo se povzpeli na Akropolo, občudovali Partenon, kariatide, stadion, templje … Na Plaki pa smo okušali značilno grško hrano – giros, tzatziki in grško solato. Pot smo nadaljevali do znanega preročišča v Delfih, kjer so nam pitije prerokovale usodo. Mestece s pogledom na morje in oljčne nasade je v nas vzbudilo prijetne občutke.

Na poti do otoka Krf nas je osupnila Meteora, mojstrovina narave (skale) in človeka (viseči samostani).

Po kratki plovbi smo prispeli na otok Krf. Namestili smo se v hotelu ob morju, naslednji dan pa obiskali eno najlepših plaž otoka. Počasi se je naša maturantska ekskurzija bližala koncu. Po potepu po mestecu Krf je sledila še nočna plovba do Ancone in vožnja mimo San Marina do doma.

Ta maturantska ekskurzija gotovo ni bila med fizično najlažjimi, a bogastvo, ki smo ga naložili za vse življenje, je neprecenljivo.

 

MATURANTSKA EKSKURZIJA V BOSNO IN ČRNO GORO, 28. avgust–3. september 2016

Po zgodnjem vstajanju in dolgi vožnji smo prispeli na prvo točko našega druženja, tj. Sarajevo. Ogledali smo si Baščaršijo in stari avstroogrski del mesta, nekaj malega pojedli in opravili prvi nočni počitek. Drugi dan nas je pot vodila mimo Pivskega jezera na Durmitor. To je tisti del Črne gore, ki ga množični turizem še ni povsem uničil. Po sprehodu do jezera in po ogledu kanjona Tare smo se naslednji dan odpravili proti Budvi. Na poti smo se ustavili najprej na samostanu Ostrog in nato ob Skadarskem jezeru, kjer smo se s turistično ladjico prepeljali na otok in tam pomalicali. Proti večeru smo prispeli v Budvo, naše izhodišče za preostale oglede. Med drugim smo se povzpeli na Lovčen, pluli na otok Sv. Nikola in se sprehodili po stari Budvi. Šesti dan smo se obrnili proti domu, si na poti ogledali Kotor in Dubrovnik in v nočnih urah prispeli domov, v Slovenj Gradec. Ker to leto ni bilo epidemije gripe, smo bili naslednji dan že v šoli.