• Z znanji in veščinami, ki smo jih pridobili pri pouku geografije o površju, smo z umetnikom − akademskim kiparjem iskali različne vzorce v prostoru, jih fotografirali, primerjali in analizirali.
  • Dijaki/-nje so ustvarjali z različnimi tehnikami likovnega izražanja različne tipe in oblike površja.
  • Ob ustvarjanju reliefov so imeli v mislih varovanje okolja, trajnostni razvoj. Tako so opozarjali na probleme sodobnega sveta.
  • Ugotavljali so, kako lahko že z majhnimi, nepremišljenimi posegi porušimo naravno ravnovesje v okolju in povzročimo katastrofo.
Dostopnost