Razbiti vrč, SNG Drama Ljubljana, 26. 1. 2023 ob 19.30 (105 dijakov in spremljevalcev)

Fabula stare romantične komedije Razbiti vrč Heinricha von Kleista je razkrinkavanje nečednih namenov moškega, ki ima družbeno moč. Kljub temu da so njegova dvoličnost, nizkotnost, beg pred odgovornostjo, izigravanje sistema razkrinkani, na koncu ženska kot njegova žrtev ostaja nemočna, saj se z njegovo odstranitvijo sistem, ki dopušča zlorabe, ni spremenil. Staro besedilo, ki odstira sodoben čas.
Odlična predstava, v kateri smo neizmerno uživali ob vrhunski igri prvakov ljubljanske Drame.
Dostopnost