S. J. Gould piše: “Jedro človekove narave korenini v desettisočih dobrih delih, ki zaznamujejo naše dni.”

V nadaljevanju so zbrani utrinki iz srečanj, ki so jih zaznamovala dobra dela, mladostniški zanos in utrip prostovoljstva dijakov Gimnazije Slovenj Gradec.

S spoštovanjem in naj traja …

mentorica: Mojca Čerče

Na Gimnaziji Slovenj Gradec smo že več kot 15 let intenzivno dejavni na področju prostovoljstva. Od vsega začetka so se dijaki z zanimanjem vključevali vanj, v zadnjih letih pa je viden še porast zanimanja. Dijaki radi prevzemajo različne naloge (in vloge), s katerimi v svojem prostem času pomagajo drugim.

Prostovoljstvo tudi v času šolanja na daljavo 
Tudi v času dela na daljavo smo gimnazijci aktivni pri prostovoljstvu. Tako smo skupaj z dijaki SŠSG in Muta ustvarili več kot 4-urni avdiovizualni program, s katerim smo želeli razbremeniti temačne, dolge, osamljene dni stanovalcem domov za ostarele iz krajev, iz katerih prihajamo tudi mi. Spletno povezavo smo tako poslali v pet domov. V programu je vsak dijak starostnika najprej srčno nagovoril s spodbudnimi besedami, nato pa se je predstavil tako, da je zaigral na kakšen inštrument, kaj zapel, prebral prozo ali poezijo, zaplesal, pripovedoval kakšno legendo, sam kaj zapisal. Nastala je ganljiva zbirka srčnih in dobronamernih prispevkov mladih. S spoštovanjem in še enkrat najlepša hvala vsem dijakom, ki ste prispevali svoj del.

Ob tem pa smo se učili tudi, da sta samoiniciativnost in sočutnost dve pomembni vrednoti. Zakaj bi vedno čakali, da naredimo nekaj, k čemer nas pozovejo drugi? Ko pa lahko vprašamo tudi sami sebe, kaj lahko naredimo, kako lahko ponudimo roko sočutnosti prostovoljstva tudi v času šolanja na daljavo. Srčno srce vedno najde pot 💛.

 

Mentorica: Mojca Čerče

 

V lanskem šolskem letu (2019/2020) je preko različnih dejavnosti pridobilo izkušnjo prostovoljstva preko 80 dijakov. Dejavni smo bili v Koroškem domu starostnikov Slovenj Gradec (z nastopi naših dijakov), v več osnovnih šolah (pomoč učencem pri učenju ter vključevanje v podaljšano bivanje), za vrtčevske otroke pa smo v naši telovadnici organizirali tudi srečanje in obdarovanje dedka Mraza. Ravno tako je nekaj naših dijakov dobilo izkušnje pri delu z najbolj ranljivimi otroki in mladostniki preko Kriznega centra v Slovenj Gradcu. Festival Igraj se z mano pa postaja že stalnica našega prostovoljstva.

Potem pa je prišla epidemija, ostali smo doma.

A v sklopu psihologije so bili drugi letniki nagovorjeni k več prostovoljnim aktivnostim. Eno aktivnost pomoči staršem, eno starejšim in eno v skrbi za naravo. Kako lepo je bilo spremljati njihovo delo. Prav nihče ni poslal potrdila le o treh aktivnostih, temveč o petih, šestih, desetih! …

Zelo smo veseli, da smo lahko vedno znova del zgodbe o prostovoljstvu.

Z ROKO V ROKI (knjiga, vredna branja in občudovanja) >>

 

BRALNA ZNAČKA TONETA PARTLJIČA

Že 6. leto zapovrstjo je v Koroškem domu starostnikov Slovenj Gradec potekla bralna značka Toneta Partljiča. V letošnjem letu so stanovalci doma, starostniki, brali dela našega prof. Andreja Makuca. Na čudoviti zaključni prireditvi ob izteku bralne sezone je nastopilo tudi nekaj naših dijakov Spunkovcev in prostovoljcev pod koordinatorstvom dr. Mojce Čerče in mentorstvom prof. Almire Rogina, prof. Petra Hergolda in prof. Andreja Makuca.
Vsem sodelujočim, ki ste pričarali čudovito dopoldne, najlepša hvala.

 

6. 3. 2019 je 25 naših dijakov sodelovalo na festivalu Igraj se z mano, ki je potekal v Koroški galeriji likovnih umetnosti.

Eno vodilnih načel dogodkov Igraj se z mano je povezovanje skozi igro, ki spodbuja socialno integracijo oz. inkluzijo med otroki, mladostniki, odraslimi osebami s posebnimi potrebami in večinsko populacijo vseh generacij, pri tem pa so tudi letos sodelovali naši dijaki.
Najlepša hvala vsem sodelujočim, ki so poleg dobre volje, sodelovanja pri ustvarjanju, pokazali tudi to, da imajo poleg vseh ostalih vrlin tudi zlato srce.

Hvala vsem, ki ste omogočili, da smo tudi letos obdarovali preko sto otrok in v naši telovadnici pričarali praznično vzdušje (12.21. 12. 2018)

 

Iskrene čestitke in zahvala vsem , ki ste tudi letos pomagali s prodajo koledarjev in peko piškotkov zbirati denar za živali in DPMŽ.
Letos smo zbrali 536 evrov in nekaj hrane za živalice. Še enkrat hvala vsem iz srca (19.21. 12. 2018)

 

Hvala našim Spunkovcem za nastop na Partljičevi bralni znački v Domu starostnikov v Slovenj Gradcu, kjer so prebirali prof. Andreja Makuca.
Petek, 23. 11. 2018

  

 

V petek, 21. 9. 2018, je v Slovenj Gradcu potekal Mirovniški festival, na katerem so sodelovale tudi naše dijakinje in na stojnici odlično zastopale našo Gimnazijo.

Obenem je na ta dan potekal tudi Kogojev pohod  sprehod za spomin, ki ga Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec vsako leto organizira z namenom osveščanja o demenci. Pohoda so se udeležile tudi naše prostovoljke, ki so se skupaj s starostniki sprehodile do centra mesta. Vse prostovoljke so z dobro voljo, ki so jo predale tudi vsem sodelujočim na sprehodu, marsikomu polepšale dan in tako znova pokazale, da je prostovoljstvo ena izmed pomembnih vrlin naših dijakov in dijakinj.

                   

 

Veseli december z vrtčevskimi otroci in dedkom Mrazom, ki jih je obiskal pri nas.

    

Sodelovanje na prireditvi ob Svetovnem dnevu prostovoljstva v Koroškem domu starostnikov Slovenj Gradec

                                                     

 

 “Igraj se z mano”

»Igraj se z mano« je mednarodni festival, ki je namenjen druženju in aktivnemu ustvarjanju otrok s posebnimi potrebami z otroci brez omejitev (t. i. inkluziji otrok s posebnimi potrebami). Že vrsto let poteka na več lokacijah v Sloveniji in tujini, med drugim tudi v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Festival »Igraj se z mano« sicer organizira Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturno inkluzijo v sodelovanju z lokalnimi institucijami.

 

Sprehod s stanovalci Koroškega doma starostnikov Slovenj Gradec ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni

 

Kulturno popoldne ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so dijaki prostovoljci pripravili proslavo v obeh domovih Koroškega doma starostnikov  v Črnečah in Slovenj Gradcu.


 

Nedeljska šola  šola nekoč

V okviru državnega praznika, 23. novembra 2011, dneva Rudolfa Maistra, so dijaki prostovoljci iz Gimnazije Slovenj Gradec skupaj s stanovalci Koroškega doma starostnikov, enote Slovenj Gradec, nastopili v kulturno-gledališki predstavi Nedeljska šola – šola nekoč.

   

 

Simbioz@ – največja medgeneracijska akcija e-opismenjevanja

V okviru projekta Simbioz@ e-pismena Slovenija so med 17. in 21. oktobrom 2011 v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec potekale delavnice računalniškega opismenjevanja. Dijaki prostovoljci iz Gimnazije Slovenj Gradec so med starejše »učence« prenašali računalniška znanja in dobro voljo.


 

Peka peciva v veselem decembru

Skupina prostovoljcev se je udeležila delavnice peke peciva v domu storostnikov v Črnečah.

 

 

Projekt Z ROKO V ROKI

Na Gimnaziji Slovenj Gradec smo oblikovali projekt, ki je pod pokroviteljstvom Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada v letih 2009, 2010 in 2010 omogočili povezavo dveh vrtcev, dveh gimnazij, štirih osnovnih šol in treh domov starostnikov iz koroške regije (Vrtca Dravograd, Vzgojno varstvenega zavoda Slovenj Gradec, Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, Druge osnovne šole Slovenj Gradec, Prve osnovne šole Slovenj Gradec, Šolskega centra Ravne, Gimnazije Ravne na Koroškem, Šolskega centra Slovenj Gradec, Gimnazije ter Koroškega doma starostnikov Dravograd – poslovnih enot Črneče in Slovenj Gradec ter Doma starejših Na Fari, Prevalje).

Vsebinsko zasnovanega na ideji medgeneracijskega sožitja, smo zanj izbrali simbolni naslov »Z roko v roki«. V projektu smo si prizadevali za vzpostavitev in razširitev solidarnosti in sožitja med generacijami v okviru aktivnega in kreativnega preživljanja prostega časa. Aktivnosti, v katere so se udeleženci vključevali v obdobju dveh let, kolikor je projekt trajal, so bile na vsebinski ravni zasnovane tako, da so sledile vzgojno-izobraževalnim in razvojnim ciljem vsake izmed generacij.

Stephen Gould piše: »Jedro človekove narave korenini v desettisočih vsakdanjih dobrih delih, ki zaznamujejo naše dni.« V projektu Z roko v roki smo skupaj zaznamovali marsikateri dan in opravili številna dobra dela. Cilje, ki smo si jih v projektu zastavili, krepiti medgeneracijsko sožitje in spodbujati socialni dialog, zavzemati se za solidarnost med generacijami z medsebojno podporo ter prenosom znanja in izkušenj, odgovorno in kreativno preživljati prosti čas ter krepiti prostovoljstvo med mladimi, smo iz aktivnosti v aktivnost vedno bolj dosegali, pravzaprav presegali. Projekt Z roko v roki smo zaznamovali na poseben način in v njem pustili pečat sodelovanja in iskrenosti. Dokazali smo, da je z roko v roki pot, po kateri je vredno stopati, in na njej odprli prostor ter razsežnosti za nove korake.

Z ROKO V ROKI (knjiga, vredna branja in občudovanja) >>