SEZNAM PROSTIH IZBIRNIH VSEBIN

GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC šol. l. 2022/23 (24 ur)

 

 1. OGLED TREH GLEDALIŠKIH PREDSTAV (Ljubljana ali Maribor; 60 EUR), Alenka Rainer
 2. FILMSKI ABONMA (20 EUR), Vanda Bertoncelj
 3. ŠTUDIJSKO RISANJE IN SLIKANJE, Peter Hergold
 4. POTEPANJA (ekskurzija/i po Sloveniji in okolici, ena ali dvodnevna 60 – 100 EUR), Marja Založnik in Irena Geč Mravljak
 5. METULJI, Danilo Mori
 6. LOGIKA, Stina Vošner
 7. METODE RAZISKOVALNEGA DELA, različni mentorji
 8. PROSTOVOLJSTVO POD MENTORSTVOM, dr. Mojca Čerče
 9. ŠPORT V NARAVI (40 EUR), Natalija Fužir, Hubert Tratnik, Vojko Šušteršič
 10. GLASBENE DELAVNICE, Almira Rogina
 1. OSNOVE PROGRAMIRANJA IN ROBOTIKA, Nejc Gašper
 2. FILMSKI LABORATORIJ, Tomo Novosel
 3. FOTOGRAFSKI KROŽEK, Nika Hölcl Praper
 4. MEDIJSKI ABC, Karin Potočnik in Lea Vornšek Pejovnik
 5. PODJETNIŠTVO, Špela Kresnik in RRA
 1. VZEMI IN DARUJ (Ekološko društvo SG)
 2. BUKVARNA, Zuhra Horvat
 3. SODOBNI PLES, Natalija Fužir in zunanji
 4. AROMATIČNO POPOTOVANJE, Zuhra Horvat

Za priznane PIV lahko uveljavljate tudi:

 1. MISMOMI (PEVSKI ZBOR), Almira Rogina
 2. SODELOVANJE V SPUNKU
 3. STATUS ŠPORTNIKA ALI KULTURNIKA (potrdilo)
 4. TABORNIKI
 5. TEKMOVANJE S PRIPRAVAMI NA VIŠJI RAVNI
 6. ŠOLSKI RADIO, Vojko Šuštaršič
 7. GIMNAZIJSKA SKUPINA PROTI MUČENJU ŽIVALI, Alenka Kac Herovič

POMEMBNO!

Podrobne opise vsebin si lahko ogledate v e-učilnici (Marja Založnik) z imenom PIV (geslo: pivgim) in na oglasni deski. Izvedbo vsebin bomo prilagodili navodilom NIJZ.

Marja Založnik

 

Dostopnost