1. Slovenščina

Pisni del: ponedeljek, 4. 7. 2022, ob 8. uri v učilnici številka 4

Ustni del: ponedeljek, 4. 7. 2022, ob 12. uri v učilnici številka 4

 

  1. Matematika

Pisni del: petek, 1. 7. 2022, ob 8. uri v učilnici številka 4

Ustni del: petek, 1. 7. 2022, ob 11. uri v učilnicah številka 4 in 5

 

  1. Kemija

Pisni del: petek, 1. 7. 2022, ob 8. uri v učilnici številka 4

Ustni del: petek, 1. 7. 2022, ob 13. uri v učilnici številka 3

                        

  1. Geografija

Pisni del: petek, 1. 7. 2022, ob 8. uri v učilnici številka 4

Ustni del: petek, 1. 7. 2022, ob 10. uri v učilnici številka 5 

 

  1. Angleščina

Pisni del: ponedeljek, 4. 7. 2022, ob 8. uri v učilnici številka 4

Ustni del: ponedeljek, 4. 7. 2022, ob 10. uri v učilnici številka 4

Dostopnost