Hugo Wolf med zvezdami, glasbeno-scenska uprizoritev, temelji na fragmentih enodejanke Hermanna Bahra: Ubogi norec ter na Wolfovih samospevih, instrumentalni glasbi in njegovih pismih.
Zgodba je umeščena v sanjski prostor, v katerem se najde skladatelj v trenutku velikega obupa, ko se »utopi« v vrtincu svojih blodenj. V tem prostoru, v dialogu s svojo »muzo«, začne znova preverjati svoje dvome o sebi in svoji ustvarjalnosti. Prizorišče nima realne pomenljivosti, temveč dobiva metaforičen navdih. Tam vlada logika sna, kjer se realnost in nerealnost prepletata in mešata med sabo, nasprotja med njima pa preraščajo v alegorične podobe. Poskusili bomo vstopiti v duhovno avanturo, v kateri se glavni junak srečuje z različnimi projekcijami svojega jaza, z dvojnimi duševnostmi, s podobami, ki ponazarjajo nasprotnosti v svetu. Na koncu vendarle doživlja zadoščenje, ko ugotovi, da je njegovo delo že »zapisano v zvezdah«.

Dramaturško priredbo je pripravil režiser Aleksandar Čaminski. V predstavi sodelujejo dijaki Gimnazije Slovenj Gradec (člani Gimnazijskega kulturnega društva Spunk), koreografinji Mateja Rožič in Lucija Boruta, glasbenici Maja Kastratovik, klavir, in Tanja Klančnik, sopran, ter Mešani komorni zbor Carinthia Cantat.

Kulturni dom Slovenj Gradec, 29. 3. 2020 ob 20. uri!

Dostopnost