PROSTE IZBIRNE VSEBINE GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC

  V ŠOLSKEM LETU 2017/18

 

V letošnjem šolskem letu je Gimnazija Slovenj Gradec s svojimi mentorji razpisala štirinajst različnih izbirnih vsebin, to so: gledališki in filmski abonma, študijsko risanje, rock večeri, potepanja, mladi konstrukter, angleški šolski časopis, prekolesarimo Koroško, rekreacija in vodena vadba različnih športov, dvodnevno taborjenje, logika, metode raziskovalnega dela, učenje za učenje, verstva in etika, od zgoraj naštetih vsebin so jih dijaki izbrali sedem.

Stalnici med prostimi izbirnimi vsebinami Gimnazije Slovenj Gradec sta gledališki in filmski abonma,  ki beležita  vsako leto veliko udeležbo, z mentoricama Alenko Rainer in Vando Bertoncelj. Študijsko risanje s Petrom Hergoldom vedno pritegne zanimanje skupine dijakov, ki že malo razmišljajo o svoji študijski usmeritvi v bodoče.

Letos smo ponovno izvedli obisk rock koncertov. Poln avtobus dijakov in dijakinj je v Ljubljani užival ob zvokih glasbenih skupin Riblja čorba, Ritem mladosti, Dubioza kolektiv in drugih, z Jocem Revom in Vojkom Šuštaršičem.

Veliko zanimanje pri dijakih so dosegla tudi Potepanja z mentorico Marjo Založnik. V dveh enodnevnih ekskurzijah na leto smo v treh letih, odkar jih izvajamo, obiskali UNESCO-ve bisere Benetke, Verono, Budimpešto, Plitviška jezera in še kaj.

Posebej pa moram omeniti še dve novosti letošnjega leta. Skupina dijakov pod mentorstvom Alenke Kac Herkovič je izdala časopis v angleškem jeziku. Pod mentorstvom Natalije Fužir pa je skupina dijakov spoznavala vodene vadbe različnih športov.

Proste izbirne vsebine pa smo obogatili tudi z zunanjimi sodelavci. Ponudili smo dodatnih šestnajst izbirnih vsebin v sodelovanju s KGLU, MKC, Ekološkim društvom, Zdravstvenim domom, JSKD Slovenj Gradec … V večjem številu so se dijaki udeležili Filmskega laboratorija s Tomom Novoselom in skupaj posneli kratek film.

Za priznane PIV pa so lahko dijaki in dijakinje uveljavljali tudi redno sodelovanje v šolskem pevskem zboru Mismomi, pod mentorstvom Almire Rogina.

Več kot 30 dijakov  je uveljavljajo tudi status športnika, saj s svojimi aktivnostmi na ravni regije, države in celo širše zastopajo tako klub, kot tudi šolo.

Kot PIV pa so dijaki s potrdilom kluba ali organizacije bili aktivni tudi kot taborniki ter na tekmovanjih s pripravami na višji ravni ali kot prostovoljci pod mentorstvom.

V tej pestri ponudbi je vsak našel kaj zase. Precejšnje število dijakov/-inj pa je izbralo najmanj dve različni vsebini, nekaj pa tudi več.

Tako šola ni samo učenje in pridobivanje novih znanj, pač pa tudi druženje, širjenje obzorij in graditev dobrih medsebojnih odnosov.

Koordinatorica PIV

prof. Marja Založnik

Dostopnost