V četrtek, 24. oktobra, smo z dijaki 2. letnika izvedli družboslovno ekskurzijo v Žičko kartuzijo in Celje. Ogledali smo si najstarejši samostan Kartuzijanov na Slovenskem in dve razstavi v Deželnem dvorcu ter Stari grad v Celju.

Dostopnost