Izredno ponosni smo na dolgoletnega ravnatelja Gimnazije Slovenj Gradec, Staneta Berzelaka, ki je letošnji dobitnik občinske nagrade Mestne občine Slovenj Gradec.

Naš bivši ravnatelj je nizal izredne dosežke na področju dolgoletnega vodenja Gimnazije Slovenj Gradec, ki jo je prevzel leta 1997 in ki je z njegovim vodenjem dosegla ugled tako v slovenskem prostoru kot tudi širše. Pri vodenju Gimnazije je ves čas sledil usmeritvi, da je dijake potrebno ne le izobraziti, ampak pri njih razvijati kritično razmišljanje s številnimi in različnimi pedagoškimi pristopi in vključevanji v projekte. S svojim prizadevanjem, prilagajati se mladostni vedoželjnosti in dinamičnosti, je pomagal obogatiti širino našim gimnazijcem. Spodbujal je človeško dimenzijo med dijaki, profesorji in starši ter tako omogočal izpeljavo novih, netipičnih šolskih in obšolskih projektov.

V svoji poklicni karieri je kot strokovnjak za zgodovino in didaktiko poučevanja zgodovine oblikoval odličnost na profesionalnem področju. Svoje strokovno, didaktično in pedagoško poznavanje področja je dokazal z izjemno odmevnimi učbeniki za pouk zgodovine v srednješolskem izobraževanju, ki jih učitelji uporabljajo pri izvedbi pouka predmeta zgodovine, učenci in dijaki pa pri umevanju in usvajanju novih vedenj in znanj. Sodeloval je pri pripravi učnih načrtov in katalogov znanj tako za osnovne šole kot srednje poklicne in strokovne šole ter gimnazije. S svojim strokovnim in pedagoškim delom je pomembno prispeval k razvoju vzgojno-izobraževalnega procesa v srednjih šolah na predmetnem področju zgodovine ter k razmisleku o možnih poteh razvoja in posodobitve gimnazijskih programov.

Za svoje delo je predhodno prejel plaketo Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1993, Vrunčevo nagrado za leto 1998, državno nagrado za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2017 ter priznanje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2022.

𝐹𝑜𝑡𝑜: 𝐴𝑙𝑒𝑠̌ 𝑈𝑟𝑠̌𝑒𝑗

Dostopnost