RELIEFI, Marja Založnik, prof.

RELIEFI, Marja Založnik, prof.

http://scsg-gim.splet.arnes.si/files/2019/12/RELIEFI.mp4 Z znanji in veščinami, ki smo jih pridobili pri pouku geografije o površju, smo z umetnikom − akademskim kiparjem iskali različne vzorce v prostoru, jih fotografirali, primerjali in analizirali. Dijaki/-nje so...